Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація"
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation, Composition of collective body on July 18, 2007933
Document 933-2007-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 2007 р. N 933
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про проведення Всеукраїнського конкурсу
"Приязна адміністрація"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 310 ( 310-2008-п ) від 02.04.2008
N 758 ( 758-2009-п ) від 22.07.2009
N 628 ( 628-2010-п ) від 28.07.2010
N 1323 ( 1323-2011-п ) від 21.12.2011
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

З метою поширення кращого досвіду роботи органів виконавчої
влади з громадськістю Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Започаткувати з 2008 року проведення Всеукраїнського
конкурсу "Приязна адміністрація".
2. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Приязна
адміністрація", що додається.
3. Утворити Організаційний комітет з проведення
Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація". { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 310
( 310-2008-п ) від 02.04.2008 }

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 310 ( 310-2008-п ) від 02.04.2008 }

4. Національному агентству з питань державної служби в межах
визначеного їй граничного обсягу видатків на відповідні роки
передбачати кошти для підготовки та проведення Всеукраїнського
конкурсу "Приязна адміністрація". { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1323
( 1323-2011-п ) від 21.12.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 933
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація"
{ У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках
замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1323 ( 1323-2011-п ) від 21.12.2011 }

1. Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація" (далі -
конкурс) проводиться у чотирьох номінаціях:
центральні органи виконавчої влади;
територіальні органи центральних органів виконавчої влади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські державні адміністрації;
районні, районні у мм. Києві та Севастополі державні
адміністрації. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2009-п ) від
22.07.2009 }
2. Конкурс проводиться Організаційним комітетом, головою
якого є Перший віце-прем'єр-міністр України. { Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 628
( 628-2010-п ) від 28.07.2010, N 1323 ( 1323-2011-п ) від
21.12.2011, N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }
До складу Організаційного комітету також входять: заступник
Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України - заступник
голови Організаційного комітету, Голова Нацдержслужби - заступник
голови Організаційного комітету, Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, Міністр
культури, Голова Держкомтелерадіо, перший заступник Міністра
юстиції, перший заступник Міністра фінансів, перший заступник
Міністра соціальної політики, перший заступник Міністра освіти і
науки, молоді та спорту, Керівник Головного управління з питань
регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України
(за згодою), голова Комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого самоврядування (за згодою),
голова підкомітету з питань телебачення та радіомовлення Комітету
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації (за
згодою), член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради
України (за згодою), директор Інституту соціології Національної
академії наук (за згодою), президент Національної академії
державного управління при Президентові України (за згодою),
президент Української асоціації якості (за згодою), президент
Асоціації міст України (за згодою). { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758 ( 758-2009-п ) від
22.07.2009, N 628 ( 628-2010-п ) від 28.07.2010; в редакції
Постанови КМ N 1323 ( 1323-2011-п ) від 21.12.2011 }
Голова Організаційного комітету затверджує його персональний
склад та у разі потреби вносить до нього зміни. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 310 ( 310-2008-п ) від
02.04.2008 }
3. Організаційний комітет:
1) затверджує умови, установлює строки та етапи проведення
конкурсу;
2) оголошує проведення конкурсу і розміщує відповідну
інформацію у Віснику державної служби України, на офіційному
веб-сайті Нацдержслужби та у газеті "Урядовий кур'єр";
3) розробляє та затверджує анкету учасника конкурсу;
3-1) утворює для перевірки наведених в анкетах відомостей
експертну групу, яка діє на громадських засадах, затверджує її
склад, до якого входять представники центральних органів
виконавчої влади та всеукраїнських громадських організацій;
{ Пункт 3 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 758
( 758-2009-п ) від 22.07.2009 }
3-2) утворює при територіальних органах Нацдержслужби
територіальні організаційні комітети з проведення конкурсу та
затверджує їх склад; { Пункт 3 доповнено підпунктом 3-2 згідно з
Постановою КМ N 758 ( 758-2009-п ) від 22.07.2009 }
4) підбиває підсумки конкурсу, визначає переможців та
здійснює їх нагородження.
4. Для участі в конкурсі надсилається до 1 жовтня анкета
учасника конкурсу:
центральними органами виконавчої влади та Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями - до
Нацдержслужби;
територіальними органами центральних органів виконавчої влади
і районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними
адміністраціями - до територіальних органів Нацдержслужби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 310
( 310-2008-п ) від 02.04.2008; в редакції Постанови КМ N 758
( 758-2009-п ) від 22.07.2009 }
5. Територіальний організаційний комітет з проведення
конкурсу:
1) утворює для перевірки наведених в анкетах відомостей
експертну групу, яка діє на громадських засадах, затверджує її
склад, до якого входять представники територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої
влади та громадських організацій;
2) визначає переможців з урахуванням результатів перевірки,
проведеної експертною групою, та оцінки громадянами роботи органів
виконавчої влади щодо якості послуг і своєчасності їх надання;
3) подає пропозиції Організаційному комітету щодо
нагородження переможців у відповідній номінації. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2009-п ) від
22.07.2009 }
6. На офіційному веб-сайті Нацдержслужби та веб-сайтах
територіальних органів Нацдержслужби розміщуються анкета учасника
конкурсу, а також звернення до громадян з пропозицією оцінити
роботу зазначених органів щодо якості послуг і своєчасності їх
надання. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2009-п ) від
22.07.2009 }
6-1. Інформація про проведення конкурсу на кожному етапі
висвітлюється у засобах масової інформації. { Положення доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 758
( 758-2009-п ) від 22.07.2009 }
7. Підсумки конкурсу підбиваються Організаційним комітетом з
урахуванням результатів перевірки, проведеної експертною групою,
пропозицій територіальних організаційних комітетів з проведення
конкурсу та оцінки громадянами роботи органів виконавчої влади
щодо якості послуг і своєчасності їх надання.
Рішення Організаційного комітету приймаються простою
більшістю голосів його членів і оформляються протоколом.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Організаційного комітету. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 758 ( 758-2009-п ) від
22.07.2009 }
8. Організаційний комітет оголошує результати конкурсу до
1 березня. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 310
( 310-2008-п ) від 02.04.2008, N 758 ( 758-2009-п ) від
22.07.2009 }
9. Переможці конкурсу нагороджуються дипломом і пам'ятним
знаком "Переможець Всеукраїнського конкурсу "Приязна
адміністрація" у відповідних номінаціях.
Учасники конкурсу, які зайняли друге та третє місця,
нагороджуються почесними грамотами у відповідних номінаціях. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758
( 758-2009-п ) від 22.07.2009 }
10. Інформація про результати проведення конкурсу
публікується у Віснику державної служби України, на офіційному
веб-сайті Нацдержслужби та у газеті "Урядовий кур'єр".
11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
підготовки та проведення конкурсу здійснює Нацдержслужба.

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 310
( 310-2008-п ) від 02.04.2008 }on top