Document 933-VI, valid, current version — Adoption on February 5, 2009
( Last event — Entry into force, gone February 14, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Софіївського сільського голови
(Софіївська сільська рада Черкаського району
Черкаської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.385 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Софіївського
сільського голови Білика М.І. (Софіївська сільська рада
Черкаського району Черкаської області) та відповідно до пункту 30
частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
частини третьої статті 14, частин другої та шостої статті 15,
статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Софіївського сільського
голови (Софіївська сільська рада Черкаського району Черкаської
області) на неділю 3 травня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Софіївського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Софіївського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 лютого 2009 року
N 933-VIon top