Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on May 14, 19909280-XI
Document 9280-XI, first version — Revision on May 14, 1990
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 22, ст. 367 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення
і зміни:
1. Частину першу статті 252-6 Кодексу законів про працю
Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1988 р., N 23, ст. 556) після
слів "професійно-технічної освіти" доповнити словами "осіб,
звільнених від покарання або примусового лікування".
2. У частині другій статті 116 Виправно-трудового кодексу
Української РСР ( 3325-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., N 1, ст. 6) виключити слово "керівників".
3. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24,
ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539,
N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454,
N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33,
ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236,
N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60):
1) доповнити Кодекс статтею 188-1 такого змісту:
"С т а т т я 188-1. Невиконання розпорядження державного
або іншого органу про працевлаштування
Невиконання службовою особою, яка користується правом
прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого
комітету місцевої Ради народних депутатів або постанови комісії в
справах неповнолітніх чи рішення іншого органу про
працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до
законодавства покладено на ці органи, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста
карбованців";
2) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту:
"органів Державного комітету Української РСР по праці і
соціальних питаннях (стаття 188-1)".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 травня 1990 року
N 9280-XIon top