Document 926/96, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про умови грошового забезпечення осіб
рядового і начальницького складу та оплати
праці працівників органів внутрішніх справ
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1036/98 ( 1036/98 ) від 18.09.98
N 98/99 ( 98/99 ) від 29.01.99
N 650/99 ( 650/99 ) від 16.06.99
N 771/2001 ( 771/2001 ) від 31.08.2001
N 1052/2001 ( 1052/2001 ) від 07.11.2001
N 289/2002 ( 289/2002 ) від 22.03.2002 }
{ Про поширення чинності Указу додатково див. Указ Президента
N 27/2004 ( 27/2004 ) від 12.01.2004 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президентом
N 600/2005 ( 600/2005 ) від 03.04.2005
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 }

З метою впорядкування грошового забезпечення
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити схеми посадових окладів, окладів за
спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ та оклади грошового утримання курсантів
навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України згідно з
додатками NN 1-9. Надати право Міністру внутрішніх справ України установлювати
посадові оклади для категорій рядового і начальницького складу, не
передбачених цим Указом, відповідно до розмірів, визначених
схемами посадових окладів. Посадові оклади працівників органів внутрішніх справ, які не
мають спеціальних звань рядового і начальницького складу,
визначаються згідно з посадовими окладами працівників відповідно
центрального апарату міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади України, міністерств, інших органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, управлінь і самостійних відділів
місцевих державних адміністрацій.
2. Виплачувати: особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ надбавку за вислугу років згідно з додатком N 10; особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків
посадового окладу; міліціонерам-водіям, водіям воєнізованої пожежної охорони, а
також інспекторам дорожньо-патрульної служби надбавку в розмірах:
за перший клас - 10, за другий клас - 5 відсотків посадового
окладу; особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ матеріальну допомогу в розмірі місячного грошового
забезпечення на рік.
2-1. Установити особам рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ щомісячні надбавки в розмірі 100
відсотків грошового забезпечення (окладів грошового забезпечення
та надбавки за вислугу років). { Указ доповнено статтею 2-1 згідно з Указом Президента N 771/2001
( 771/2001 ) від 31.08.2001, із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 1052/2001 ( 1052/2001 ) від 07.11.2001,
N 289/2002 ( 289/2002 ) від 22.03.2002, N 272/2006 ( 272/2006 )
від 30.03.2006 }
3. Надати право керівникам органів внутрішніх справ у межах
асигнувань, що виділяються на утримання цих органів: а) установлювати: заступникам керівників органів внутрішніх справ, заступникам
керівників їх структурних підрозділів, не передбачених цим Указом,
- посадові оклади на 2-7 відсотків нижче посадового окладу
відповідного керівника; особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із
законодавством і залишені за їхньою згодою та в інтересах справи
на службі, - щомісячну доплату в розмірі від 25 до 50 відсотків
суми пенсії, яка б могла бути їм нарахована; надбавки особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ: за особливі умови служби, кваліфікацію, професійний ризик та
виконання особливо важливих завдань - до 50 відсотків окладів
грошового забезпечення; ( Абзац п'ятий підпункту "а" статті 3 в
редакції Указу Президента N 650/99 від 16.06.99 ) за знання та використання в роботі іноземної мови - до 10
відсотків посадового окладу;
б) преміювати осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи в межах фонду преміювання, створеного у розмірі
чотиримісячного фонду грошового забезпечення, без обмеження
індивідуальних премій максимальними розмірами.
4. З метою залучення до роботи в органах внутрішніх справ
висококваліфікованих спеціалістів виплачувати працівникам
зазначених органів, які мають науковий ступінь кандидата або
доктора наук з відповідної спеціальності, доплату до посадових
окладів у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
5. Установити особам начальницького складу слідчих
підрозділів органів внутрішніх справ за службу на посадах слідчих: щомісячну надбавку до окладів грошового утримання у розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 5 років - 15 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 15 років - 25 відсотків;
щомісячну доплату за вислугу 20 і більше років у розмірі 100
відсотків суми пенсії, яка б могла бути їм нарахована у разі
виходу на пенсію. Доплата за вислугу 20 і більше років
виплачується без урахування надбавок, установлених за службу на
посадах слідчих. ( Чинність частини першої статті 5 поширено на дільничних, старших
дільничних інспекторів міліції та осіб начальницького складу
підрозділів адміністративної служби міліції з керівництва
дільничними інспекторами згідно з Указом Президента N 27/2004
( 27/2004 ) від 12.01.2004 )
Під час визначення стажу, який дає право на зазначені
доплати, враховується також час роботи на посадах начальників
слідчих підрозділів, їх заступників, прокурорів-криміналістів,
слідчих в органах прокуратури та служби на посадах слідчих
військовослужбовців Служби безпеки України.
6. Установити, що умови оплати праці, передбачені цим Указом,
поширюються на осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ: які перебувають у розпорядженні органів внутрішніх справ і
тих, які вибули у навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ
України зі збереженням грошового утримання за останньою штатною
посадою. За курсантами навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України, зарахованими на навчання з числа
цивільних осіб, зберігаються розміри окладів за спеціальними
званнями, призначені до набрання чинності цим Указом; ( Абзац
другий статті 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1036/98 від 18.09.98 ) які працюють у системі інших міністерств, центральних органів
виконавчої влади та перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх
справ України. Заходи, пов'язані з запровадженням нових умов
оплати праці цієї категорії працівників, здійснюються за рахунок
коштів відповідних міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.
7. Установити працівникам підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України надбавки за безперервну роботу в розмірах згідно з
додатком N 11.
8. Установити Міністру внутрішніх справ України та його
заступникам надбавку за особливий характер служби в розмірі до 50
відсотків окладів грошового утримання.
9. Міністерству внутрішніх справ України здійснити додаткові
заходи щодо скорочення чисельності працівників органів внутрішніх
справ з метою вивільнення коштів для фінансування додаткових
витрат, пов'язаних з реалізацією цього Указу.
10. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.
11. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 24 серпня 1995 року N 803 ( 803/95 ) "Про поширення
чинності Указу Президента України від 14 липня 1995 року N 615 на
військовослужбовців Прикордонних військ України, Національної
гвардії України, інших військових формувань та осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ".
12. Цей Указ набирає чинності з 1 грудня 1996 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 1996 року
N 926/96

( Додаток N 1 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"
втратив чинність на підставі Указу Президента N 771/2001
( 771/2001 ) від 31.08.2001 )

( Додаток N 2 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу Головного управління внутрішніх справ у м. Києві" втратив
чинність на підставі Указу Президента N 771/2001 ( 771/2001 ) від
31.08.2001 )

( Додаток N 3 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу ГУМВС у Автономній Республіці Крим і Київській області,
управлінь внутрішніх справ у областях і місті Севастополі" втратив
чинність на підставі Указу Президента N 771/2001 ( 771/2001 ) від
31.08.2001 )

( Додаток N 4 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу міських управлінь внутрішніх справ" втратив чинність на
підставі Указу Президента N 771/2001 ( 771/2001 ) від 31.08.2001 )

( Додаток N 5 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу районних управлінь внутрішніх справ ГУМВС у м. Києві"
втратив чинність на підставі Указу Президента N 771/2001
( 771/2001 ) від 31.08.2001 )

( Додаток N 6 "Схема посадових окладів осіб начальницького
складу міських та районних відділів (відділень) внутрішніх справ,
відділів (відділень) міліції" втратив чинність на підставі Указу
Президента N 771/2001 ( 771/2001 ) від 31.08.2001 )

( Додаток N 7 "Шкала посадових окладів осіб рядового і
молодшого начальницького окладу органів внутрішніх справ" втратив
чинність на підставі Указу Президента N 771/2001 ( 771/2001 ) від
31.08.2001 )

( Додаток N 8 "Оклади грошового утримання курсантів
навчальних закладів органів внутрішніх справ" втратив чинність на
підставі Указу Президента N 600/2005 ( 600/2005 ) від 03.04.2005 )

( Додаток N 9 "Оклади за спеціальними званнями осіб рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ "втратив чинність
на підставі Указу Президента N 98/99 від 29.01.99 )

ДОДАТОК N 10
до Указу Президента України
від 4 жовтня 1996 року N 926/96
РОЗМІРИ НАДБАВОК
за вислугу років до окладів грошового утримання
осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Вислуга |Розміри надбавок (у відсотках)| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Від 1 до 2 років 5
Від 2 до 5 років 10
Від 5 до 10 років 20
Від 10 до 15 років 25
Від 15 до 20 років 30
Від 20 до 25 років 35
Від 25 і більше років 40

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 11
до Указу Президента України
від 4 жовтня 1996 року N 926/96
РОЗМІРИ НАДБАВОК
за безперервну роботу до тарифних ставок
(посадових окладів) працівників підприємств,
установ, організацій і навчальних закладів
органів внутрішніх справ та внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Безперервна робота |Розміри надбавок (у відсотках) | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Понад 2 роки 5
Понад 5 років 10
Понад 10 років 15
Понад 15 років 20
Понад 20 років 25

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКon top