Document 926-2016-р, valid, current version — Adoption on November 23, 2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 листопада 2016 р. № 926-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406 “Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік” такі зміни:

у назві та пункті 1 розпорядження слова і цифри “на 2016 рік” виключити;

план дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік, затвердженого зазначеним розпорядженням, викласти в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1406
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 926-р)

ПЛАН ДІЙ
щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу”

Зміст завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Реєстрація підприємств

1. Створення сервісу державної реєстрації протягом доби юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з використанням Інтернету

реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

I квартал 2017 р.

Мін’юст

2. Проведення одночасно з державною реєстрацією юридичної особи, фізичної особи - підприємця реєстрації такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів”

-“-

Мінфін
Мін’юст
Мінекономрозвитку

3. Виключення норм щодо обов’язковості використання печаток юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та громадськими організаціями

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями” (реєстраційний номер 4194)

до прийняття Закону

Мін’юст

4. Створення сервісу відкриття банківського рахунка для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за допомогою Інтернету під час державної реєстрації

запровадження попереднього отримання номера банківського рахунка за допомогою Інтернету під час державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I квартал 2017 р.

Мін’юст
Державне агентство з питань електронного урядування
Національний банк (за згодою)

Забезпечення виконання контрактів

5. Введення обов’язкової електронної адреси для кожного із суб’єктів господарювання для взаємодії з державними органами, судами та суб’єктами владних повноважень

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та інших законодавчих актів

-“-

Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку
ДСА
Державне агентство з питань електронного урядування

6. Запровадження Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує можливість обміну документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу; автоматичного складення розкладу слухань судових справ; надсилання сторонам повідомлень за допомогою телекомунікації; ознайомлення їх з матеріалами справи в електронному вигляді, а також відслідковування ходу розгляду справи

участь у розробленні Радою з питань судової реформи проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України”

-“-

Мін’юст
ДСА

7. Запровадження спрощеного механізму арешту коштів як забезпечення позову

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві” (реєстраційний номер 3768 від 14 січня 2016 р.)

до прийняття Закону

Мін’юст
ДСА

8. Запровадження спрощеного механізму розгляду справ, пов’язаних із списанням грошової заборгованості

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення і пришвидшення процесу судового захисту порушених прав та законних інтересів осіб” (реєстраційний номер 5073)

-“-

-“-

9. Запровадження медіації в Україні з наданням можливості часткової сплати судового збору в разі недосягнення компромісу до звернення до суду для вирішення спору

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про медіацію” (реєстраційний номер 3665)

-“-

Мін’юст

10. Розширення можливостей для альтернативного врегулювання спорів

проведення публічного обговорення за участю широкого кола представників громадських організацій, незалежних експертів, науковців, інших провідних фахівців та представників бізнес-середовища.
За результатами обговорення у разі потреби розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект

I квартал 2017 р.

-“-

Кредитування

11. Забезпечити вільний доступ будь-яких фізичних або юридичних осіб з використанням Інтернету до Державного реєстру обтяжень рухомого майна для отримання даних про державну реєстрацію відомостей про виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна, у тому числі про обтяжувача, боржника

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна”

I квартал 2017 р.

Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку

12. Встановлення граничних строків запровадження мораторію для задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)” (реєстраційний номер 3132-д)

до прийняття Закону

Мін’юст

13. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій для небанківських фінансових установ щодо проведення оцінки платоспроможності позичальників

прийняття рішення Нацкомфінпослуг

I квартал 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

14. Надання можливості довірчої передачі права власності на майно кредиторові з метою забезпечення виконання вимоги такого кредитора (право власності повертається боржникові після виконання зобов’язань перед кредитором)

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань” (реєстраційний номер 4188)

до прийняття Закону

Мін’юст,
Мінекономрозвитку

Захист інвесторів

15. Надання акціонерові права вимагати у судовому порядку притягнення до відповідальності заінтересованого директора/члена наглядової ради за завдання компанії збитків внаслідок укладення угоди із заінтересованістю (шляхом стягнення компенсації збитків та виплати прибутку, одержаного такою заінтересованою особою в результаті виконання угоди із заінтересованістю)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо притягнення до відповідальності заінтересованого директора (члена наглядової ради) за завдання компанії збитків у результаті укладення угоди із заінтересованістю

I квартал 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

16. Запровадження механізму позбавлення особи, заінтересованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в товариствах у разі завдання збитків внаслідок укладення на підставі рішення такої особи угоди із заінтересованістю

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо позбавлення особи, заінтересованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в товариствах

I квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

17. Зобов’язання особи (осіб, що діють разом) яка стала власником (власниками) частки у розмірі 50 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, зробити пропозицію всім учасникам щодо придбання в них частки

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстраційний номер 4666)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

18. Встановлення правила про необхідність прийняття загальними зборами учасників рішення про відчуження 51 відсотка активів товариства

-“-

-“-

-“-

19. Встановити максимальний строк сплати дивідендів з моменту прийняття рішення про їх виплату

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (реєстраційний номер 4666)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

20. Встановлення 30-денного строку для повідомлення учасників про загальні збори

-“-

-“-

-“-

21. Надання права позивачеві вимагати отримання відповідного переліку документів від відповідача без ідентифікації кожного конкретного документа

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту

I квартал 2017 р.

Мін’юст

22. Встановлення стандарту “більшої вірогідності” у цивільному та господарському процесах

проведення публічного обговорення за участю суддів, науковців, адвокатів, незалежних експертів, представників бізнес-середовища.
За результатами обговорення у разі потреби розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект

-“-

-“-

Урегулювання питання щодо неплатоспроможності

23. Впровадження норми про те, що боржник (арбітражний керуючий від його імені) має право після порушення провадження у справі про банкрутство одержати фінансування, необхідне для провадження діяльності протягом розгляду справи про банкрутство.
Встановлення позачерговості задоволення поточних вимог та витрат на процедуру.
Запровадити голосування з питання схвалення плану санації залежно від виду кредитора. При цьому передбачити, що заставні кредитори утворюють окремий клас.
Надання можливості кредиторам боржника брати участь у виборі кандидатури розпорядника майна.
Встановлення норми щодо обов’язкового надання комітетом кредиторів згоди на продаж істотних активів боржника. Визначення терміна “істотні активи боржника”.
Впровадження бази даних про боржників, доступ до якої з використанням Інтернету матимуть кредитори (конкурсні та заставні) та формування якої здійснюватиметься арбітражним керуючим.
Встановлення норми про автоматичне зняття мораторію у разі перевищення максимальних строків, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Об’єднання процедур санації та мирової угоди як інструментів, суть та мета яких є однаковою.
Виключення можливості входження боржника у процедуру санації без схваленого плану санації.
Визначення граничного строку тривалості процедури розпорядження майном.
Встановлення правила про те, що участь у голосуванні щодо затвердження плану санації повинні брати лише кредитори, чиї права змінюються (зачіпаються) в результаті затвердження плану.
Встановлення правила про те, що кредитори, які не підтримали план санації, повинні одержати за планом санації не менше, ніж вони одержали б за процедурою ліквідації

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства” (реєстраційний номер 3132-д)

до прийняття Закону

-“-

24. Запровадження спрощеної процедури банкрутства боржника

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження спрощеного режиму процедури банкрутства

I квартал 2017 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
Мінфін

Підключення до електромережі

25. Встановлення відповідальності (пені) електропередавальної організації у разі, коли тривалість аварійного відключення перевищує встановлений законом строк

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо стимулювання надійності електропостачання та захисту прав споживачів

-“-

Міненерговугілля
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

26. Звільнення від оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання)”

-“-

-“-

27. Спрощення та прискорення процедури приєднання до електричних мереж

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про ринок електричної енергії України” (реєстраційний номер 4493)

до прийняття Закону

Міненерговугілля
Мінрегіон

Отримання дозволів на будівництво

28. Встановлення на законодавчому рівні норм щодо унеможливлення отримання кваліфікаційного сертифіката особами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання процесу будівництва” (реєстраційний номер 4187)”

до прийняття Закону

Мінрегіон

29. Встановлення норми щодо обов’язкового страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після її введення в експлуатацію

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту

I квартал 2017 р.

Мінрегіон

30. Скасування вимоги щодо необхідності сплати пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструктури населеного пункту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування вимоги щодо необхідності сплати пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструктури населеного пункту

-“-

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

31. Скасування вимоги щодо необхідності реєстрації декларацій під час будівництва об’єктів I-III категорії складності

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 4733-1)

до прийняття Закону

Мінрегіон

32. Запровадження спрощеного механізму отримання поштової адреси

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення містобудівної діяльності” (реєстраційний номер 4585)

-“-

-“-

33. Скасування вимоги щодо необхідності отримання від ДСНС вихідних даних та технічних умов

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання процесу будівництва” (реєстраційний номер 4187)”

до прийняття Закону

Мінрегіон

Реєстрація власності

34. Запровадження спеціального механізму компенсації для покриття збитків, завданих сторонам, які вчинили правочин щодо нерухомості, ґрунтуючись на помилковій інформації, що містилася у Реєстрі прав на нерухомість

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок використання хибної інформації щодо права власності на нерухомість)”

I квартал 2017 р.

Мін’юст
Мінфін
Мінекономрозвитку

35. Запровадження електронно-цифрових документів у цивільному обороті, в тому числі з можливістю їх нотаріального посвідчення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України “Про нотаріат”

-“-

-“-

36. Забезпечення розміщення щокварталу статистичної інформації щодо кількості правочинів з нерухомістю (за кожним окремим видом правочинів)

видання Мін’юстом відповідного наказу

-“-

Мін’юст

37. Встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр” (щодо спрощення процедури врегулювання спорів та розгляду скарг, пов’язаних з веденням Державного земельного кадастру)”

-“-

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст

38. Скасування мінімального розміру плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами

розроблення та подання на розгляд Президента України проекту Указу Президента України “Про скасування Указу Президента України від 10 липня 1998 р. № 762 “Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій”

I квартал 2017 р.

Мін’юст

39. Припинення практики витребування нотаріусами експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договору про відчуження права власності на земельну ділянку, який укладається між юридичними особами

підготовка роз’яснення органу, який здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності

IV квартал 2016 р.

-“-

Міжнародна торгівля

40. Внесення змін до законодавства щодо передачі повноважень із здійснення радіологічного контролю товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон від органів Державної екологічної інспекції до Держприкордонслужби
Внесення змін до законодавства у частині щодо здійснення радіологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон щодо товарів та транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, у тому числі з метою транзиту
Внесення змін до законодавства щодо передачі від органів Державної екологічної інспекції до органів доходів та зборів повноважень із здійснення контролю у пунктах пропуску через державний кордон за наявністю дозвільних документів під час перевезення небезпечних відходів, пестицидів та агрохімікатів, небезпечних вантажів, а також об’єктів рослинного та тваринного світу, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Виключення норм щодо здійснення екологічного контролю з переліку видів державного контролю, якому можуть підлягати товари та транспортні засоби, що переміщуються через державний кордон

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законодавчих актів щодо реформування системи екологічного та радіологічного контролю товарів та транспортних засобів під час їх переміщення через митний кордон України

I квартал 2017 р.

Мінфін
ДФС
Мінприроди
Мін’юст

41. Внесення змін до Законів України “Про карантин рослин”, “Про ветеринарну медицину”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та інших законодавчих актів щодо встановлення на законодавчому рівні здійснення державних видів контролю за принципом “єдиного вікна”

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо здійснення державних видів контролю за принципом “єдиного вікна“ під час транскордонного переміщення товарів

I квартал 2017 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС

42. Приведення форми секторального плану у відповідність з вимогами статті 20 Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410

-“-

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст

43. Забезпечення функціонування інституту уповноважених економічних операторів. Скасування проведення митницею перевірки здійснення інших видів державного контролю під час експорту товарів для завершення митного контролю та митного оформлення товарів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей” (реєстраційний номер 4777) та проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію України товарів уповноваженими економічними операторами” (реєстраційний номер 4776)”

до прийняття Закону

Мінфін

44. Затвердження:
форми заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора;
форми анкети з результатами самооцінки, проведеної підприємством;
форми сертифіката уповноваженого економічного оператора;
Порядку видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора;
Порядку проведення оцінки відомостей, заявлених підприємством для отримання статусу уповноваженого економічного оператора

видання Мінфіном відповідного наказу

після прийняття законів щодо запровадження уповноваженого економічного оператора

Мінфін
ДФС

Оподаткування

45. Скорочення переліку вимог до первинного документа та його обов’язкових реквізитів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких положень)” (реєстраційний номер 4646)

до прийняття Закону

Мінфін

46. Зменшення строку на ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності

-“-

-“-

-“-
on top