Document 926-2011-п, valid, current version — Adoption on August 31, 2011
( Last event — Entry into force, gone September 7, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2011 р. N 926
Київ
Про внесення змін до Положення
про Державну акредитаційну комісію

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Державну акредитаційну комісію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2003 р. N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1946; 2006 р., N 11,
ст. 754), такі зміни:
абзац сьомий пункту 3 виключити;
у пункті 4:
в абзаці п'ятому слова "і нострифікації" виключити;
абзац шостий викласти у такій редакції:
"готує пропозиції щодо включення відомостей про вищі
навчальні заклади з визначенням ліцензованого обсягу за напрямами
підготовки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та
виключення таких відомостей із зазначеної бази.";
у пункті 5:
в абзаці другому слова "та нострифікації" виключити;
в абзаці п'ятому слова ", нострифікації" виключити;
в абзаці першому пункту 16 слова "та нострифікаційної"
виключити.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70on top