Document 925/96, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про грошове забезпечення військовослужбовців
та умови оплати праці працівників Служби безпеки
України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1060/99 від 21.08.99
N 939/2000 від 31.07.2000 }
{ Щодо поширення дії додатково див. Указ Президента
N 422/2001 ( 422/2001 ) від 11.06.2001 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1252/2001 ( 1252/2001 ) від 25.12.2001
N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 }

З метою впорядкування грошового забезпечення
військовослужбовців Служби безпеки України та відповідно до статті
30 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити схему посадових окладів осіб офіцерського
складу органів Служби безпеки України за основними типовими
посадами згідно з додатком. Посадові оклади та умови оплати праці працівників органів
Служби безпеки України, які уклали трудовий договір, визначаються
стосовно посадових окладів та умов оплати праці працівників
центрального апарату міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади України, міністерств, інших органів виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, управлінь і самостійних
відділів місцевих державних адміністрацій.
2. Виплачувати військовослужбовцям Служби безпеки України на
умовах і в розмірах, установлених для військовослужбовців Збройних
Сил України: особам офіцерського складу - оклади за військовими званнями; прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби, курсантам навчальних закладів та військовослужбовцям
строкової служби - оклади грошового забезпечення; особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби - грошову компенсацію
замість речового забезпечення та інші виплати.
3. Установити щомісячні надбавки: курсантам і слухачам навчальних закладів та
військовослужбовцям строкової служби Служби безпеки України - 10
відсотків окладів грошового забезпечення; військовослужбовцям Служби безпеки України - у розмірі 100
відсотків грошового забезпечення (окладів грошового забезпечення
та надбавки за вислугу років); { Абзац третій статті 3 в редакції
Указу Президента N 939/2000 від 31.07.2000; із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 272/2006 ( 272/2006 ) від
30.03.2006 } військовослужбовцям Служби безпеки України, які мають право
на пенсію за вислугу років згідно із законодавством України і яких
залишено на службі, - у розмірі 50 відсотків окладів грошового
забезпечення. ( Абзац четвертий статті 3 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 939/2000 від 31.07.2000 )
4. Установити військовослужбовцям Служби безпеки України, які
мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, доплату до
посадових окладів у розмірі відповідно 15 та 20 відсотків.
5. Установити військовослужбовцям Служби безпеки України за
службу на посадах слідчих надбавки у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків окладів грошового забезпечення; понад 5 років - 15 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 15 років - 25 відсотків; щомісячну доплату за вислугу 20 і більше років у розмірі 100
відсотків суми пенсії, яка може бути їм нарахована у разі виходу
на пенсію. Доплата за вислугу 20 і більше років виплачується без
урахування надбавок, установлених на посадах слідчих. Для визначення стажу, який дає право на зазначені доплати,
враховується також час роботи на посадах начальників слідчих
підрозділів, їх заступників, прокурорів-криміналістів, слідчих в
органах прокуратури, служба осіб начальницького складу в слідчих
підрозділах органів внутрішніх справ.
5-1. Військовослужбовцям та працівникам підрозділів Служби
безпеки України, які здійснюють інформаційно-аналітичне
забезпечення органів державної влади та оперативно-службової
діяльності Служби безпеки України, може бути встановлено надбавку
у розмірі до 30 відсотків посадового окладу відповідно Головою
Служби безпеки України або керівником її регіонального органу. ( Указ доповнено статтею 5-1 згідно з Указом Президента
N 1252/2001 ( 1252/2001 ) від 25.12.2001 )
6. Надати Голові Служби безпеки України право: затверджувати штати органів, інших підрозділів та військових
частин Служби безпеки України в межах визначеної чисельності їх
складу; установлювати посадові оклади військовослужбовцям Служби
безпеки України, які не передбачені статтею 1 цього Указу; визначати та встановлювати розмір надбавок до 50 відсотків
окладів грошового забезпечення військовослужбовцям Служби безпеки
України за особливі умови служби, кваліфікацію та виконання
особливо важливих завдань або значного обсягу робіт.
7. Надати керівникам органів, установ, командирам військових
частин Служби безпеки України право: преміювати військовослужбовців Служби безпеки України
відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в
межах фонду преміювання, створеного у розмірі чотиримісячного
фонду грошового забезпечення, без обмеження індивідуальних премій
максимальними розмірами; установлювати надбавки офіцерам, прапорщикам, мічманам і
військовослужбовцям надстрокової служби за знання та використання
в роботі однієї західноєвропейської мови - у розмірі 10 відсотків,
двох і більше - 25 відсотків; однієї східної мови - 15 відсотків,
двох і більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків окладів
грошового забезпечення.
8. Службі безпеки України: за погодженням з Міністерством фінансів України і
Міністерством праці України затверджувати тарифні ставки, посадові
оклади і умови оплати праці працівників військових частин,
установ, навчальних закладів, підприємств і організацій Служби
безпеки України відповідно до умов оплати праці працівників
цивільних галузей, затверджених Кабінетом Міністрів України або
іншими органами за його дорученням; разом з Міністерством фінансів України здійснити додаткові
витрати, пов'язані з підвищенням грошового забезпечення в межах
загальних асигнувань, передбачених Службі безпеки України у
Державному бюджеті України.
9. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність з цим Указом.
10. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 22 червня 1995 року N 463 ( 463/95 ) "Про надбавки до
грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати
працівникам Служби безпеки України".
11. Цей Указ набирає чинності з 1 грудня 1996 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 1996 року
N 925/96
ДОДАТОК
До Указу Президента України
від 4 жовтня 1996 року N 925/96
СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу органів
Служби безпеки України за основними типовими посадами

------------------------------------------------------------------ | Посадові оклади | (у гривнях) |-------------------------- Найменування посад | | Регіональні | Центральне | органи, | управління | органи | | військової | |контррозвідки ------------------------------------------------------------------ Голова 370
Перший заступник Голови 350
Заступник Голови 330
Начальник Головного управління 320 320
Начальник управління 310 310
Начальник служби 300 280
Начальник відділу 280 260
Начальник напряму 250 220
Старший оперуповноважений 195 165
Оперуповноважений 175 145
( Схема в редакції Указу Президента N 1060/99 від 21.08.99 )

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИКon top