Document 913-2011-п, valid, current version — Adoption on August 31, 2011
( Last event — Entry into force, gone September 3, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2011 р. N 913
Київ
Про внесення змін до пункту 67 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов'язаної із захистом прав дитини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 67 Порядку провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 р. N 866 ( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86,
ст. 3018; 2011 р., N 30, ст. 1298), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 913
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 67 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності,
пов'язаної із захистом прав дитини
( 866-2008-п )

Пункт 67 викласти у такій редакції:
"67. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна,
право власності на яке або право користування яким має дитина
надається районною, районною у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті
ради за поданням служби у справах дітей після проведення
зазначеною службою перевірки документів за місцем знаходження
майна протягом одного місяця з дня надходження заяви на вчинення
правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у разі гарантування
збереження її права на житло і оформляється рішенням, витяг з
якого видається заявникам службою у справах дітей. Для здійснення
правочинів щодо нерухомого майна дитини батьки, опікуни або
піклувальники подають службі у справах дітей документи, зазначені
у пункті 66 цього Порядку. Служба у справах дітей розглядає
протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність
(відсутність) обставин, що можуть бути підставою для відмови у
наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна
дитини.
У разі виїзду сім'ї, в якій виховується дитина, за межі
населеного пункту, придбання житла здійснюється з урахуванням
інтересів дитини.
Районна, районна у мм. Києві та Севастополі
держадміністрація, виконавчий орган міської, районної в місті ради
може відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо
нерухомого майна дитини лише у випадках, передбачених
частиною п'ятою статті 177 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).
Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті
ради про надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого
майна дитини або відмову у його наданні може бути оскаржено до
суду.".on top