Document 9082-XI, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відповідальність за дії, спрямовані проти
громадського порядку і безпеки громадян
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 18, ст.278 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
3. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку
серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до
трьохсот кабованців або виправних робіт на строк до одного місяця
з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
4. Надання службовими особами для проведення з порушенням
установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або
демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або
створення інших умов для організації і проведення зазначених
заходів тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї
тисячі карбованців.
( Стаття 5 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
6. Справи про правопорушення, передбачені статтями 3 і 4
цього Указу, розглядаються народними суддями районних (міських)
народних судів.
Протоколи про зазначені правопорушення складаються
уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ.
7. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких
законодавчих актів Української РСР:
1) Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05, 2002-05 )
доповнити статтями 187-5 і 206-1 такого змісту:
"С т а т т я 187-5. Захват державних або громадських
будівель чи споруд
Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою
незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі
установ, організацій, підприємств - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років";
"С т а т т я 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують
громадському порядку і безпеці громадян
Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до
вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці
громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з
метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів
і т. ін.) - караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.
Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене
повторно, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років";
2) у Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415,
N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст.
539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25 ст.ст. 453, 454,
N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст.
808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22 ст.236, N 49,
ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194):
доповнити Кодекс статтями 173-1 і 185-2 такого змісту:
"С т а т т я 173-1. Поширювання неправдивих чуток
Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку
серед населення або порушення громадського порядку, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот
карбованців або виправні роботи на строк до одного місяця з
відрахуванням двадцяти процентів заробітку";
"С т а т т я 185-2. Створення умов для організації
і проведення з порушенням установленого
порядку зборів, мітингів, вуличних
походів або демонстрацій
Надання службовими особами для проведення з порушенням
установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або
демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або
створення інших умов для організації і проведення зазначених
заходів - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі
карбованців";
статтю 221 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а
після цифр "185-1" - цифрами "185-2";
в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри
"173, 174" замінити цифрами "173-174";
пункт 1 частини другої статті 262 після слів "вуличних
походів і демонстрацій" доповнити словами "при поширюванні
неправдивих чуток, вчиненні";
частину другу статті 277 після цифр "173" доповнити цифрами
"173-1";
частину першу статті 294 після цифр "173" доповнити цифрами
"173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";
{ Підпункт 3 статті 7 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
8. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування в
газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 20 квітня 1990 року
N 9082-XIon top