Document 904-IV, valid, current version — Adoption on June 5, 2003
( Last event — Entry into force, gone June 26, 2003. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.317 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину першу статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10) доповнити реченням такого змісту: "Такий же порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничо-рятувальних частин) на шахтах по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або знаходяться в стадії ліквідації, але не більше 2 років".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 904-IVon top