Document 90-94-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 лютого 1994 р. N 90
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про Міжвідомчу раду у справах співробітництва
з Міжнародним агентством по атомній енергії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 837 ( 837-95-п ) від 17.10.95
N 1367 ( 1367-98-п ) від 01.09.98
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

З метою координації співробітництва з Міжнародним агентством
по атомній енергії (МАГАТЕ), проведення систематичного аналізу
світового досвіду розвитку атомної енергетики і використання
атомної енергії Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу раду у справах співробітництва з
Міжнародним агентством по атомній енергії (далі - Міжвідомча
рада).

( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1367 ( 1367-98-п ) від 01.09.98 )

Дозволити голові Міжвідомчої ради вносити у разі потреби
зміни до її складу. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
2. Покласти на Міжвідомчу раду виконання таких завдань: аналіз практики співробітництва з МАГАТЕ та підготовка
пропозицій щодо її вдосконалення; розроблення рекомендацій щодо участі України у міжнародних
договорах з питань розвитку атомної енергетики і використання
атомної енергії; підготовка пропозицій про склад делегацій від України для
участі у роботі керівних органів МАГАТЕ; аналіз проектів, що пропонуються МАГАТЕ у межах технічної
допомоги, та коордінація їх виконання; контроль за виконанням зобов'язань України перед МАГАТЕ; організація стажування фахівців і підготовка рекомендацій
щодо заміщення національними кадрами вакантних посад у МАГАТЕ.
3. Установити, що Міжвідомча рада є консультативним органом і
діє на громадських засадах. Організаційно-технічне забезпечення її
роботи здійснюється Державним комітетом по використанню ядерної
енергії.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 25 квітня 1967 р. N 264 "Про впорядкування
організації роботи, пов'язаної з участю Української РСР в
Міжнародному агентстві по атомній енергії".

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Інд.37

( Склад ради втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1367 ( 1367-98-п ) від 01.09.98 )on top