Про об'єднання державних підприємств зв'язку
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on January 21, 19939-93
Document 9-93, previous version — Revision on January 4, 1997, on the basis - 626/96-ВР
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про об'єднання державних підприємств зв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.115 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 626/96-ВР від 20.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст.71 )
З метою забезпечення задоволення надзвичайних суспільних
інтересів засобами зв'язку, кожна ланка якого об'єднана єдиним
технологічним процесом, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що державні підприємства зв'язку, які входять
до сфери управління Міністерства зв'язку України і в єдиному
технологічному процесі здійснюють відповідно поштовий зв'язок,
експлуатацію міжміських і місцевих мереж електрозв'язку,
радіомовлення, радіозв'язку і телебачення, включаються до складу
об'єднань зв'язку, що утворюються та ліквідуються Міністерством
зв'язку України за погодженням з Антимонопольним комітетом
України, і можуть вийти із складу таких об'єднань тільки за згодою
цього Міністерства. Об'єднання функціонує як єдина господарська структура. В
ньому створюється за рахунок частини прибутку підприємств, що
входять до об'єднання, загальний фонд розвитку мереж зв'язку і
соціальної інфраструктури підприємств об'єднання. Статути і склад таких об'єднань затверджуються Міністерством
зв'язку України за погодженням з Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом
України. Підприємства, які входять до складу зазначених об'єднань,
зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ).
( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 626/96-ВР від
20.12.96 )
3. Зупинити дію: а) пунктів 1, 5, 6 статті 3 Закону України "Про підприємства
в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
24, ст. 272) щодо права зазначених у частині першій статті 1 цього
Декрету підприємств зв'язку об'єднувати на добровільних засадах
свою діяльність, виходити із складу об'єднань та приймати рішення
про їхню ліквідацію;
б) пункту 1 статті 38 Закону України "Про власність"
( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249)
щодо розпоряджання трудовими колективами державних підприємств
зв'язку частиною прибутку, яка передається на створення
загального фонду розвитку об'єднань, створюваних Міністерством
зв'язку України.
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 21 січня 1993 року
N 9-93
Опубліковано: "Голос України", 3 лютого 1993 рокуon top