Document 895-VI, valid, current version — Adoption on January 15, 2009
( Last event — Entry into force, gone January 31, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про статус народного депутата України" щодо участі
народного депутата України в роботі тимчасових комісій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 318 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 14 Закону України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 42, ст. 212) такі зміни:
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Народний депутат за погодженням з відповідною
депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету
Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової
слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій. При цьому
Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних
депутатів до складу відповідних комітетів";
2) частину другу виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 895-VIon top