Document 891/2007, invalid, current version — Loss of force on January 31, 2008, on the basis - 1298/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1298/2007 ( 1298/2007 ) від 28.12.2007 }
Про зупинення дії положення постанови
Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1999 року N 541
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0027100-07 ) від 18.09.2007 }

Кабінет Міністрів України 5 квітня 1999 року видав постанову
N 541 ( 541-99-п ), якою затвердив Порядок надання пільгового
проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у
міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському
автомобільному і залізничному транспорті територією України
(далі - Порядок), за яким пільговий проїзд встановлюється щороку з
28 серпня по 28 червня (пункт 3) ( 541-99-п ).
Таке обмеження строку дії пільгового проїзду не відповідає
Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ), за яким для учнів і студентів
денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладів пільги на проїзд по території України
залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі)
транспортом гарантуються державою протягом року (стаття 9)
( 2998-12 ).
У зв'язку з цим положення пункту 3 Порядку ( 541-99-п ) не
відповідає частині другій статті 6, частині другій статті 19 та
частині третій статті 113 Конституції України ( 254к/96-ВР ), які
зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй
діяльності Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, діяти
на підставі та у спосіб, що ними передбачені.
Ураховуючи наведене та відповідно до пункту 15 частини
першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію пункту 3 Порядку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1999 року N 541
( 541-99-п ) "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й
приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному
і залізничному транспорті територією України".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2007 року
N 891/2007on top