Document 889-98-п, valid, current version — Revision on March 29, 2000, on the basis - 573-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 1998 р. N 889
Київ
Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819
( Щодо змін додатково див. Постанову КМ
N 573 ( 573-2000-п ) від 29.03.2000 )

З метою стабілізації діяльності та розвитку цивільної авіації
в Україні, підвищення ефективності використання коштів Державного
спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, а також на виконання зобов'язань України,
передбачених Конвенцією про Міжнародну цивільну авіацію
(995_038), Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни і доповнення до Положення про Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 р. N 819 ( 819-93-п ) (ЗП України, 1994 р.,
N 2, ст. 48), із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 13 червня 1995 р. N 421 ( 421-95-п ), виклавши його в
новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 1998 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 р. N 819 ( 819-93-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1998 р. N 889)
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний спеціалізований фонд фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність
та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

1. Державний спеціалізований фонд фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях (далі - Фонд) створюється
при Державній авіаційній адміністрації України (Укравіація) з
метою фінансування заходів щодо забезпечення діяльності цивільної
авіації в Україні відповідно до вимог Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ) та участі України у міжнародних
авіаційних організаціях.
Укравіація складає окремий кошторис Фонду і подає Державній
податковій адміністрації в установленому порядку податкову
звітність про використання коштів Фонду.
2. Фонд утворюється за рахунок:
державних зборів за сертифікацію, реєстрацію і перереєстрацію
повітряних суден, аеродромів, сертифікацію авіаційного персоналу
та експлуатантів авіаційної техніки, сертифікацію юридичних і
фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з розробленням,
виготовленням, ремонтом і технічним обслуговуванням авіаційної
техніки, за видачу дозволів на бортові радіостанції тощо;
державних зборів за видачу дозволів на використання комерційних
прав (далі - державні збори), розмір яких затверджується Кабінетом
Міністрів України;
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;
інших надходжень згідно з умовами законодавства України.
3. На рахунок Фонду зараховується також плата за видачу
ліцензій на здійснення міжнародних повітряних перевезень та
виконання авіаційно-хімічних робіт (далі - плата).
4. Державні збори та плата сплачуються юридичними і фізичними
особами (далі - суб'єкти авіаційної діяльності) у розмірах згідно
з додатком.
Державні збори за сертифікацію суб'єктів, що надають послуги
з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху, включаючи їх
відповідні технічні засоби, справляються у розмірі одного відсотка
суми плати за одержані аеронавігаційні послуги.
Не справляються державні збори за використання комерційних
прав з українських та іноземних авіаперевізників у разі виконання
ними:
перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій
держав;
гуманітарних авіаперевезень в(з) Україну згідно з актами
Кабінету Міністрів України;
польотів, пов'язаних із забезпеченням робіт з ліквідації
стихійного лиха, санітарних авіарейсів, авіаційних та інших подій
(у тому числі перевезень вантажу "200").
5. Збори та плата справляються: під час подання заяви, якщо
це передбачено додатком до цього Положення, - на день подання
заяви; за видачу документа (свідоцтва, сертифіката, ліцензії тощо)
- на день видачі відповідного документа. Укравіація може залучати
акредитованих нею осіб для надання державних послуг із
сертифікації, реєстрації, видачі ліцензій тощо (далі - офіційні
дії).
6. У разі відмови суб'єктові авіаційної діяльності по суті
його заяви частина державного збору та (або) плати, сплачена під
час подання заяви, не повертається. Не підлягають поверненню також
суми державних зборів за видачу дозволу на використання
комерційних прав, крім випадків, передбачених законодавством
України.
7. Якщо термін дії документа (свідоцтва, сертифіката,
ліцензії тощо), виданого суб'єктові авіаційної діяльності,
перевищує шість місяців, Укравіація може розстрочити сплату збору
та (або) плати на період дії документа.
8. У разі коригування державного збору за одержання дозволу
на використання комерційних прав залежно від відсотка вартості
послуг державний збір під час видачі дозволу справляється з
урахуванням очікуваної вартості послуг і коригується відповідно до
звіту за визначений період користування комерційними правами
згідно з дозволом, а також на момент закінчення терміну його дії,
і становить не менше розрахункової суми збору.
9. Юридичні та фізичні особи можуть робити добровільні внески
до Фонду, розмір яких не обмежується, а також визначати цільове
використання зазначених коштів у межах його кошторису.
10. Укравіація кожного 20 числа місяця, що настає за звітним,
перераховує 20 відсотків сум коштів, що надійшли на рахунок Фонду
за звітний період з джерел, зазначених у пункті 2 цього Положення,
до державного бюджету на розділ 1 "Доходи бюджету", підрозділ V
"Неподаткові надходження" за функціональним кодом 24060300 - "Інші
надходження".
Плата, що надійшла на рахунок Фонду за видачу ліцензій на
здійснення міжнародних повітряних перевезень та виконання
авіаційно-хімічних робіт, перераховується до державного бюджету.
11. Кошти Фонду використовуються на:
утримання апарату інспекції з безпеки польотів, служб
авіаційної безпеки, сертифікації експлуатантів та підтримання
льотної придатності повітряних суден, льотної служби, придбання
обладнання, приладів, оренду приміщень, фінансування робіт з
розслідування авіаційних пригод, забезпечення авіаційної безпеки
та безпеки польотів, інші витрати, передбачені кошторисом;
фінансування витрат на участь України у міжнародних
авіаційних організаціях, забезпечення підписання міжнародних
договорів України про повітряне сполучення та зовнішню діяльність,
розроблення авіаційних правил, стандартів і технологій.
12. Використання коштів Фонду здійснюється на підставі та в
межах квартальних кошторисів, затверджених Міністром транспорту за
поданням Укравіації та погодженням з Мінфіном. Кошти Фонду не
можуть використовуватися на цілі, не передбачені кошторисом. Суми
перевищення витрат, передбачених кошторисом, підлягають заліку у
наступний за звітним період за рахунок зменшення його витрат.
13. Кошти Фонду, не використані протягом поточного року,
включаються до кошторису наступного року.
14. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюється
Мінфіном, Мінтрансом, Укравіацією та Державною податковою
адміністрацією.

Додаток
до Положення про Державний спеціалізований фонд
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1998 р. N 889
Розміри державних зборів та плати за надання
державних послуг із сертифікації, реєстрації, ліцензування тощо
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Розміри державного збору та плати |(з розрахунку встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць Державні послуги | або в доларах США) |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | під час подання заяви | за видачу документа | додаткові показники коригування розмірів | | (свідоцтва, сертифіката, | державного збору | | ліцензії тощо) | та плати ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I. Розроблення авіаційної техніки
1. Сертифікація типу повітряного
судна:
а) дирижабль, повітряна куля, 5 неоподатковуваних у розмірі державного збору не мотодельтаплан, дельтаплан, планер, мінімумів доходів на враховано витрати на проведення мотопланер місяць або 1000 доларів дослідних, випробувальних робіт, США з іноземного забезпечення виконання робіт експертних заявника бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіант, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
б) повітряне судно злітною масою до 9 неоподатковуваних у розмірі державного збору не 750 кг мінімумів доходів на враховано витрати на проведення місяць або 2000 доларів дослідних, випробувальних робіт, США з іноземного забезпечення виконання робіт експертних заявника бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
в) повітряне судно злітною масою у 13 неоподатковуваних - " - межах від 750 до 5700 кг мінімумів доходів на місяць або 7000 доларів США з іноземного заявника
г) повітряне судно перехідної категорії 17 неоподатковуваних у розмірі державного збору не злітною масою у межах від 5700 до мінімумів доходів на враховано витрати на проведення 8600 кг місяць або 15000 доларів дослідних, випробувальних робіт, США з іноземного забезпечення виконання робіт експертних заявника бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
д) повітряне судно злітною масою у 45 неоподатковуваних - " - межах від 5700 до 100000 кг мінімумів доходів на місяць або 32500 доларів США з іноземного заявника
е) повітряне судно злітною масою 95 неоподатковуваних - " - понад 100000 кг мінімумів доходів на місяць або 65000 доларів США з іноземного заявника
2. Сертифікація типу авіаційних у розмірі державного збору не двигунів: враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення виконання робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифіката типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
а) поршневі 10 неоподатковуваних - " - мінімумів доходів на місяць або 3000 доларів США з іноземного заявника
б) газотурбінні 20 неоподатковуваних - " - мінімумів доходів на місяць або 6500 доларів США з іноземного заявника
3. Допуск до експлуатації повітряного 1 неоподатковуваний у розмірі державного збору не судна аматорської конструкції мінімум доходів на місяць враховано витрати на проведення дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Для іноземних заявників у разі сертифікації авіаційної техніки, яка має національний сертифікат типу, державний збір, що підлягає сплаті, становить 15 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
Розмір державного збору за кожну модифікацію, варіанти, які будуть внесені до сертифікату типу, надалі становитиме 10 відсотків суми, зазначеної у третій колонці.
4. Інші послуги, що надаються під час 10 неоподатковуваних - " - сертифікації типу авіаційної техніки з мінімумів доходів на видачею відповідних документів місяць або 100 доларів США з іноземного заявника
Примітка. Експлуатант або власник повітряного судна має право
сплатити державний збір за надання державних послуг із
сертифікації типу авіаційної техніки за заявника у зазначеному
розмірі.
Якщо інші юридичні або фізичні особи розпочинають
експлуатацію даного типу повітряного судна, 20 відсотків державних
зборів, що сплачуються цими особами за виконання офіційних дій,
перераховується як компенсація експлуатанту або власнику
повітряного судна, який сплатив державний збір за сертифікацію
даного типу повітряного судна. Сумарна компенсація не може
перевищувати 80 відсотків суми державних зборів, сплачених
експлуатантом або власником повітряного судна за сертифікацію типу
авіаційної техніки.
II. Експлуатація авіаційної техніки
1. Сертифікація екземпляра у розмірі державного збору не враховано цивільного повітряного судна: витрати на проведення інспектування повітряного судна, передбачені відповідними авіаційними правилами.
встановлення придатності до польотів n*0,3*Mmax n - кількість місяців, на які екземпляра повітряного судна та видача ——————————— встановлюється придатність до польотів відповідного посвідчення про придатність 12 Mmax - максимальна злітна вага до польотів (крім стандартного посвідчен- повітряного судна в тоннах ня)
встановлення придатності до польотів 40 відсотків суми зборів екземпляра повітряного судна та видача за встановлення стандартного посвідчення про придатність придатності до польотів до польотів
підтвердження придатності до n*0,2*Mmax n - кількість місяців, на які польотів екземпляра повітряного судна та ——————————— встановлюється придатність до польотів, продовження відповідного посвідчення про 12 Mmax - максимальна злітна маса придатність до польотів повітряного судна в тоннах
встановлення льотної придатності 300 відсотків суми зборів повітряного судна, що експортується, та за встановлення видача експортного посвідчення про придатності до польотів придатність до польотів
визнання дійсним сертифіката льотної 100 відсотків суми зборів придатності цивільного повітряного судна за встановлення іноземної реєстрації та видача придатності до польотів відповідного свідоцтва
видача посвідчення про придатність 5 неоподатковуваних повітряного судна за шумом на місцевості мінімумів доходів на місяць
видача дублікатів документів 50 відсотків збору за виконання відповідної послуги
видача дозволу на бортові радіостанції 5 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
інші послуги під час сертифікації 2 неоподатковуваних екземплярів повітряних суден мінімуми доходів на місяць
2. Реєстрація, перереєстрація у розмірі державного збору не екземпляра цивільного повітряного судна враховано витрати на проведення огляду в державному реєстрі цивільних повітряного судна, передбачені повітряних суден України. відповідними правилами
Реєстрація повітряного судна у у разі тимчасової реєстрації реєстрі цивільних повітряних суден повітряного судна протягом одного року України та видача реєстраційного більше одного разу державні збори посвідчення: сплачуються тільки під час першої реєстрації один раз на рік
а) власником якого є юридична чи 0,017 неоподатковува- фізична особа України; ного мінімуму доходів на місяць за кожні 100 кг максимальної злітної маси повітряного судна, але не більше 22
б) власником якого є іноземна 4 долари США за кожні юридична чи фізична особа. 100 кг максимальної злітної маси повітряного судна, але не менше 70 доларів США і не більше 4000 доларів США
Перереєстрація повітряного судна у
разі зміни власника цивільного повітряного
судна або в інших випадках, передбачених
авіаційними правилами, та видача
реєстраційного посвідчення:
а) якщо новий власник є юридичною 50 відсотків суми збору або фізичною особою України; за реєстрацію повітряного судна
б) якщо новий власник є іноземною 4 долари США за кожні юридичною або фізичною особою. 100 кг максимальної злітної маси повітряного судна, але не менше 70 доларів США і не більше 4000 доларів США
Виключення цивільного повітряного 200 відсотків суми збору в усіх інших випадках виключення судна з державного реєстру цивільних за реєстрацію повітряного судна з державного реєстру повітряних суден України та видача повітряного судна цивільних повітряних суден України, свідоцтва про виключення з реєстру для передбачених Правилами реєстрації реєстрації в іншій державі повітряних суден, збори не сплачуються
Надання державного та реєстрацій- 0,2 неоподатковуваного ного знаків та видача відповідного мінімуму доходів на повідомлення місяць
Реєстрація адреси повітряного судна 3 неоподатковуваних (S-mode) та видача відповідного мінімуми доходів на посвідчення місяць
Надання реєстраційних знаків на
замовлення заявника (за наявності
технічної можливості) для:
а) юридичної чи фізичної особи 200 відсотків суми збору України; за реєстрацію повітряного судна
б) іноземної юридичної чи фізичної 100 відсотків суми збору особи. за реєстрацію повітряного судна
Видача дублікатів документів 50 відсотків збору за виконання відповідної послуги
Інші послуги, що надаються під час 1 неоподатковуваний реєстрації екземплярів повітряних суден мінімум доходів на місяць
3. Сертифікація експлуатанта авіацій- У разі здійснення експлуатантом ної техніки, суб'єктів забезпечення його періодичного технічного обслуговування діяльності: додаються збори за сертифікацію суб'єктів технічного обслуговування.
а) сертифікація суб'єктів льотної Якщо експлуатант має повітряні експлуатації авіаційної техніки, які не судна різної злітної маси, збір за виконують періодичного технічного сертифікацію справляється як для літаків обслуговування: з більшою злітною масою.
У разі подовження терміну дії сертифіката справляється 50 відсотків від збору за сертифікацію.
для здійснення польотів на літаках з 66 неоподатковуваних 10 неоподатковуваних Справляється за кожний рік дії максимальною злітною масою до мінімумів доходів на мінімумів доходів на сертифіката експлуатанта 5700 кг; місяць місяць
для здійснення польотів на літаках з 137 14 неоподатковуваних - " - максимальною злітною масою від 5700 до неоподатковуваних мінімумів доходів на 25000 кг; мінімумів доходів на місяць місяць
для здійснення польотів на літаках з 207 неоподаткову- 19 неоподатковуваних - " - максимальною злітною масою від 25000 до ваних мінімумів мінімумів доходів на 40000 кг; доходів на місяць місяць

для здійснення польотів на літаках 273 28 неоподатковуваних Справляється за кожний рік дії з максимальною злітною масою від 40000 неоподатковуваних мінімумів доходів на сертифіката експлуатанта до 60000 кг; мінімуми доходів на місяць місяць
для здійснення польотів на літаках 339 38 неоподатковуваних у разі подовження терміну дії з максимальною злітною масою понад неоподатковуваних мінімумів доходів на сертифіката справляється 50 відсотків від 60000 кг; мінімумів доходів на місяць збору за сертифікацію. місяць
б) сертифікація суб'єктів технічного Справляється за кожний рік дії обслуговування авіаційної техніки, сертифіката експлуатанта поточного ремонту та доробок авіаційної
техніки:
для літаків з максимальною злітною
масою до 5700 кг:
- періодичне технічне обслуговування 50 неоподатковуваних 15 неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць або 800 доларів США з іноземного заявника
- оперативне технічне обслуговування 10 неоподатковуваних 15 неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць або 800 доларів США з іноземного заявника
для літаків з максимальною злітною
масою від 5700 до 25000 кг:
- періодичне технічне обслуговування 120 20 неоподатковуваних неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць або 1000 доларів місяць США з іноземного заявника
- оперативне технічне обслуговування 24 неоподатковуваних 20 неоподатковуваних мінімуми доходів на мінімумів доходів на місяць місяць або 1000 доларів США з іноземного заявника
для літаків з максимальною злітною
масою від 25000 до 40000 кг:
- періодичне технічне обслуговування 150 30 неоподатковуваних неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць або 1200 доларів місяць США з іноземного заявника
- оперативне технічне обслуговування 30 неоподатковуваних 30 неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць або 1200 доларів США з іноземного заявника
для літаків з максимальною злітною
масою від 40000 до 60000 кг:
- періодичне технічне обслуговування 180 40 неоподатковуваних неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць або 1500 доларів місяць США з іноземного заявника
- оперативне технічне обслуговування 36 неоподатковуваних 40 неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць або 1500 доларів США з іноземного заявника
для літаків з максимальною злітною
масою понад 60000 кг:
- періодичне технічне обслуговування 200 40 неоподатковуваних неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць або 2000 доларів місяць США з іноземного заявника
- оперативне технічне обслуговування 40 неоподатковуваних 40 неоподатковуваних мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць або 2000 доларів США з іноземного заявника
продовження строку дії сертифіката n*сума n - кількість місяців, на які ———————— продовжується дія сертифіката; 12 сума - збори за продовження сертифіката.
У разі продовження терміну дії сертифіката експлуатанта справляється 50 відсотків збору за сертифікацію. Справляється за кожний рік дії сертифіката експлуатанта.
сертифікація льотно-випробувального 85 неоподатковуваних 10 неоподатковуваних підрозділу заводу мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць
внесення доповнень та/або змін до 14 неоподатковуваних 5 неоподатковуваних Спеціальних експлуатаційних положень мінімумів доходів на мінімумів доходів на та/або заявлених сертифікаційних місяць місяць документів
видача дубліката сертифіката 10 неоподатковуваних на час існування експлуатанта мінімумів доходів на
місяць
відновлення дії сертифіката та/або 30 відсотків від суми за сертифікати його спеціального експлуатаційного
положення після його дострокового
припинення
Інші державні послуги 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць
в) сертифікація суб'єктів 207 неоподатковуваних 19 неоподатковуваних комерційного обслуговування мінімумів доходів на мінімумів доходів на місяць місяць
г) сертифікація інших суб'єктів 104 неоподатковуваних 10 неоподатковуваних забезпечення авіаційної діяльності мінімуми доходів на місяць мінімумів доходів на місяць
д) сертифікація аеропортів: у разі виконання аеропортом технічного обслуговування або інших видів робіт до суми сертифікації додається сума за сертифікацію додаткових видів робіт
- для внутрішніх польотів 150 неоподаткову- 30 неоподатковуваних ваних мінімумів мінімумів доходів на доходів на місяць місяць
- для міжнародних польотів 200 неоподаткову- 40 неоподатковуваних ваних мінімумів мінімумів доходів на доходів на місяць місяць
е) сертифікація суб'єктів 70 неоподаткову- 12 неоподатковуваних справляється за кожний рік дії забезпечення авіаційної безпеки ваних мінімумів мінімумів доходів на сертифіката експлуатанта доходів на місяць місяць
є) сертифікація, реєстрація і
погодження аеродрому та його
обладнання:
експертиза заявки на сертифікацію 1 неоподатковува- 3 урахуванням коефіцієнтів, аеродрому та його обладнання ний мінімум зазначених у примітці 3 доходів на місяць

сертифікація типу авіаційного 8 неоподатковуваних 100 неоподатковуваних У розмірі державного збору не аеродромного обладнання мінімумів доходів на мінімумів доходів на враховані витрати на проведення місяць або 520 доларів місяць або 5200 доларів дослідних, випробувальних робіт, США з іноземного США з іноземного забезпечення робіт експертних бригад, заявника заявника інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами
сертифікація аеродрому та його 105 неоподатковуваних з урахуванням коефіцієнтів, обладнання мінімумів доходів на зазначених у примітці 3 місяць
видача первісного сертифіката 1 неоподатковуваний аеродрому та його обладнання мінімум доходів на місяць
видача повторного сертифіката 1 неоподатковуваний аеродрому та його обладнання мінімум доходів на місяць
тимчасове продовження терміну дії 10 неоподатковуваних з урахуванням коефіцієнтів, сертифіката аеродрому та його мінімумів доходів на зазначених у примітці 3 обладнання місяць
видача дубліката сертифіката 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць
погодження висновків про 2 неоподатковуваних забезпечення еквівалентного рівня мінімуми доходів на безпеки польотів у разі наявності місяць відхилень від норм придатності до
експлуатації цивільних аеродромів
підготовка та видача документів про 4 неоподатковуваних з урахуванням коефіцієнтів, допуск аеродрому та (або) його елементів, мінімуми доходів на зазначених у примітці 3 обладнання до експлуатації місяць
Інші офіційні дії під час сертифікації 2 неоподатковуваних 1,5 неоподатковуваного - " - аеродромів мінімуми доходів на мінімуму доходів на місяць місяць
включення до державного реєстру 0,5 неоподатковуваного цивільних аеродромів України мінімуму доходів на місяць
оформлення і видача первісного 2,5 неоподатковуваного свідоцтва про реєстрацію мінімуму доходів на місяць
переоформлення і видача повторного 0,5 неоподатковуваного свідоцтва про реєстрацію у зв'язку із мінімуму доходів на змінами на аеродромі та (або) його місяць обладнання
видача дубліката свідоцтва про 15 неоподатковуваних реєстрацію або сертифікацію мінімумів доходів на місяць
виключення з реєстру аеродрому та 0,5 неоподатковуваного (або) його обладнання мінімуму доходів на місяць
Інші державні послуги, що надаються 1,5 неоподаткову- 1 неоподатковуваний під час реєстрації аеродрому ваного мінімуму мінімум доходів на доходів на місяць місяць
погодження передпроектних робіт у 2,5 неоподатковуваного з урахуванням коефіцієнтів, зв'язку з будівництвом (реконструкцією) мінімуму доходів на зазначених у примітці 3 аеродрому місяць
погодження передпроектних, 1,5 неоподатковуваного - " - проектних та будівельних робіт, мінімуму доходів на пов'язаних з підвищенням пропускної місяць спроможності аеропортів
погодження обладнання (переоблад- 3,5 неоподатковуваного - " - нання) аеродрому радіо-, світло-техніч- мінімуму доходів на ними засобами, засобами радіонавігації та місяць управління повітряним рухом
погодження завдань на проектування 4 неоподатковуваних - " - будівництва та (або) реконструкцію мінімуми доходів на аеродромів місяць
погодження плану реконструкції 8 неоподатковуваних - " - аеродрому мінімумів доходів на місяць
погодження плану будівництва 6 неоподатковуваних - " - аеродрому мінімумів доходів на місяць
погодження плану будівництва об'єкта 3 неоподатковуваних - " - на прилеглій до аеродрому території мінімуми доходів на місяць
погодження завдання на проектування 0,5 неоподатковуваного - " - будівництва або реконструкції на мінімуму доходів на прилеглій до аеродрому території місяць
погодження плану будівництва, 1 неоподатковуваний з урахуванням коефіцієнтів, гірничорозкривних та інших робіт на мінімум доходів на зазначених у примітці 3 прилеглій до аеродрому території місяць
погодження проектів з денного та 1,5 неоподатковуваного - " - нічного маркірування аеродромних мінімуму доходів на об'єктів місяць
затвердження планів та технологій 8 неоподатковуваних - " - аеропорту мінімумів доходів на місяць
погодження експлуатації аеродрому 6 неоподатковуваних - " - без обмежень мінімумів доходів на місяць
погодження обмеженої експлуатації 12 неоподатковуваних - " - аеродрому мінімумів доходів на місяць
погодження здійснення старту, 3 неоподатковуваних посадки повітряних суден поза мінімуми доходів на дозволеними аеродромами місяць
погодження використання обмеженої 10 неоподаткову-
аеродромної зони, злітно-посадочної ваних мінімумів
площадки або навчального поля для доходів на місяць
планеризму, аероклубу, парашутування
Інші державні послуги, пов'язані з 1,5 неоподаткову- 1,5 неоподатковуваного погодженнями ваного мінімуму мінімуму доходів на доходів на місяць місяць
4. Видача ліцензій:
на міжнародні перевезення пасажи- 107,5 неоподаткову- 25,4 неоподатковуваного рів, вантажу повітряним транспортом ваного мінімуму мінімуму доходів на доходів на місяць місяць
виконання авіаційно-хімічних робіт 35 неоподаткову- 15 неоподатковуваних ваних мінімумів мінімумів доходів на доходів на місяць місяць
Продовження терміну дії ліцензії:
на міжнародні перевезення пасажи- 53,8 неоподаткову- 25,4 неоподатковуваного рів, вантажу повітряним транспортом ваного мінімуму мінімуму доходів на доходів на місяць місяць
виконання авіаційно-хімічних робіт 17,5 неоподаткову- 15 неоподатковуваних ваного мінімуму мінімумів доходів на доходів на місяць місяць
5. Видача дозволів на експлуатацію
повітряних ліній:
у межах України (в тому числі 63,2 неоподаткову- 25,4 неоподатковуваного державний збір збільшується з чартерні перевезення) ваного мінімуму мінімуму доходів на розрахунку за кожного пасажира, який доходів на місяць місяць відлітає з аеропорту, на 0,5 доларів США та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває на 2,5 доларів США, що стягуються із споживача
міжнародних (за винятком чартерних 140,8 неоподаткову- 400 доларів США за державний збір збільшується з перевезень) ваного мінімуму кожний маршрут розрахунку за кожного пасажира, який доходів на місяць відлітає з аеропортів України, на 2 долари США та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває, на 10 долари США, що стягуються з споживача
6. Видача дозволів на виконання 63,3 неоподаткову- 400 доларів США за - " - чартерних міжнародних перевезень ваного мінімуму кожний маршрут, але пасажирів та (або) вантажу з України або доходів на місяць де більше 1600 доларів в Україну США
7. Видача дозволів на виконання 63,3 неоподаткову- 18,9 неоподаткову- під час видачі дозволу державний польотів в інших державах ваного мінімуму ваного мінімуму доходів збір збільшується на 3 відсотки вартості доходів на місяць на місяць та 1600 послуг згідно з угодою із замовником за доларів США виконання авіаційних робіт та(або) перевезень в інших державах
8. Видача дозволів на виконання 37,8 неоподатковуваного під час видачі дозволу державний перевезень і авіаційних робіт на території мінімуму доходів на збір збільшується на 5 відсотків від України іноземним експлуатантом місяць та 1600 доларів вартості послуг згідно з угодою, США укладеною із замовником виконаних авіаційних робіт, або, якщо це пов'язано з виконанням перевезень, на розмір збору, що стягується з українських експлуатантів під час виконання аналогічних польотів
9. Справляння державного збору за державний збір визначається з кожного пасажира, який відлітає з розрахунку за кожного пасажира, який аеропортів України, та за кожну тонну відлітає з аеропортів України та за кожну вантажу, що відправляється чи прибуває, тонну вантажу, що відправляється чи під час експлуатації повітряних ліній, що прибуває, у розмірі, що дорівнює ставці перетинають кордон України, та виконан- збору, який справляється із споживача ня чартерних міжнародних перевезень, які стосовно українських експлуатантів під здійснюються іноземним експлуатантом час виконання аналогічних польотів
10. Видача інших видів дозволів, 37,8 неоподатковуваного під час видачі дозволу державний пов'язаних з наданням комерційних прав мінімуму доходів на збір збільшується на 3 відсотки вартості експлуатантам авіаційної техніки та місяць та 1600 доларів послуг згідно з угодою, укладеною із суб'єктам їх забезпечення, у тому числі США замовником, наданих за рахунок іноземним використання комерційних прав суб'єктом авіаційної діяльності, зареєстрованим в Україні, та на 5 відсотків щодо іноземного суб'єкта, стосовно яких не існує домовленостей з країнами реєстрації іноземного суб'єкта.
Сплата державного збору за надання комерційних прав не звільняє від сплати інших державних зборів.
III. Виготовлення та/або ремонт
авіаційної техніки
1. Сертифікація (схвалення) 10 * К або 300 доларів у розмірі державного збору не суб'єктів, які виготовляють та ремонтують США * К враховані витрати на проведення авіаційну техніку з іноземного заявника дослідних, випробувальних робіт, забезпечення робіт експертних бригад, інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами
наведений розмір державного збору відповідає коефіцієнту "1", зазначеному в примітці до розділу III
2. Продовження терміну дії 50 відсотків суми зборів, - " - сертифіката (свідоцтва) або поновлення встановлених за дії сертифіката (свідоцтва) після його сертифікацію дострокового припинення (схвалення) суб'єктів
3. Інші державні послуги 25 відсотків у розмірі державного збору не суми зборів, враховані витрати на проведення встановлених за дослідних, випробувальних робіт, сертифікацію забезпечення робіт експертних бригад, (схвалення) суб'єктів інспектування та робіт, передбачених відповідними авіаційними правилами.
Приведений розмір державного збору відповідає коефіцієнту "1", зазначеному в примітці до розділу III.

Примітка. Розміри державних зборів, зазначені у Розділі III,
встановлюються залежно від спискової чисельності працюючих в
організації на дату подання заявки.
Для цього застосовуються такі коефіцієнти: при чисельності до 100 осіб К = 1; при чисельності від 100 до 500 осіб К = 2; при чисельності від 500 до 1000 осіб К = 3; при чисельності понад 1000 осіб К = 4.

IV. Надання послуг суб'єктам
авіаційної діяльності
Сертифікація суб'єктів, що надають 22,8 неоподаткову- 90,0 неоподатковуваних державний збір збільшується на 1 агентські послуги з продажу авіаційних ваного мінімуму мінімумів доходів на відсоток розміру виручки від продажу перевезень доходів на місяць місяць авіаційних перевезень

V. Підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації та
сертифікація авіаційного персоналу
1. Сертифікація суб'єктів, що у разі виконання початкової займаються підготовкою, перепідго- підготовки додатково справляється 50 товкою і підвищенням кваліфікації відсотків збору за сертифікацію. авіаційного персоналу:
У разі продовження терміну дії сертифіката справляється 50 відсотків збору за сертифікацію.
а) за курс підготовки авіаційного 40 неоподатко- 20 неоподатковуваних Справляється за кожний рік дії персоналу (крім льотних курсів) вуваних мінімумів мінімумів доходів на сертифіката доходів на місяць місяць
б) за курс підготовки льотного 60 неоподатко- 30 неоподатковуваних Справляється за кожний рік дії персоналу вуваних мінімумів мінімумів доходів на сертифіката доходів на місяць місяць
в) розгляд та затвердження програми 6 неоподатковуваних
підготовки персоналу (за кожну) мінімумів доходів на
місяць
г) внесення доповнень та/або змін до 12 неоподаткову-
спеціальних положень щодо підготовки ваних мінімумів
сертифіката навчального закладу доходів на місяць
цивільної авіації
д) сертифікація тренажера для
підготовки персоналу:
функціонального 35 неоподаткову- 15 неоподатковуваних справляється за кожний рік дії ваних мінімумів мінімумів доходів на сертифіката доходів на місяць місяць
комплексного 52 неоподаткову- 22 неоподатковуваних - " - ваних мінімуми мінімуми доходів на доходів на місяць місяць
е) видача дубліката сертифіката або 10 неоподатковуваних спеціальних положень щодо підготовки мінімумів доходів на персоналу місяць
є) відновлення дії сертифіката після 30 відсотків суми за сертифікацію тимчасового припинення
ж) інші дії, пов'язані із:
сертифікацією навчальних закладів 6 неоподатковуваних
мінімумів доходів на
місяць
видачею або продовженням дозволу 1,2 неоподаткову-
на право навчання ваного мінімуму
доходів на місяць
2. Видача свідоцтва авіаційному пер- 1,2 неоподатковуваного соналу (дубліката) мінімуму доходів на місяць
3. Визнання дійсним свідоцтва 3 неоподатковуваних 2 неоподатковуваних авіаційного персоналу, виданого в мінімуми доходів на мінімуми доходів на іноземній державі місяць місяць
4. Видача посвідчення члена екіпажу 6 неоподатковуваних 0,6 неоподатковуваного справляється за кожне посвідчення мінімумів доходів на мінімуму доходів на місяць місяць
5. Медична сертифікація авіаційного можуть використовуватися додаткові персоналу: показники нарахування, пов'язані з витратами на утримання осіб, які проходять сертифікацію
а) медична сертифікація однієї особи:
віком до 36 років 20 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць

віком після 36 років 30 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
б) додаткова медична сертифікація 6 неоподатковуваних однієї особи з терміном дії 6 місяців мінімумів доходів на місяць
в) профілактичний медичний огляд 4 неоподатковуваних однієї особи мінімуми доходів на місяць
6. Забезпечення необхідного рівня
професійної підготовки льотного складу та
аеронавігаційного забезпечення
експлуатантів:
а) льотна: перевірка командно- 17 неоподатковуваних льотного складу експлуатантів мінімумів доходів на місяць
б) перевірка льотного складу
експлуатантів щодо:
присвоєння та підтвердження 17 неоподатковуваних метеомінімуму; мінімумів доходів на місяць
допуску до видів робіт; 17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
виконання польотів на міжнародних 17 неоподатковуваних повітряних лініях; мінімумів доходів на місяць
класу кваліфікації льотного фахівця; 17 неоподатковуваних мінімумів доходів на місяць
польотів на нових типах повітряних 17 неоподатковуваних суден; мінімумів доходів на місяць
в) виконання лідирування екіпажів 180 доларів США іноземних експлуатантів
г) затвердження нормативних
документів експлуатантів з:
підготовки льотного складу; 22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць
аеронавігаційної інформації; 44 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць
інших дій. 22 неоподатковуваних мінімуми доходів на місяць

Примітки: 1. Іноземні фізичні та юридичні особи сплачують
державні збори, розмір ставок яких передбачений тільки в частинах
офіційно встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян на місяць, у вільно конвертованій валюті,
виходячи із встановленого законодавством неоподатковуваного
мінімуму доходів на місяць, еквівалентного 600 доларам США, або в
іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено міжнародними
договорами України.
2. Державний збір та плата в іноземній валюті справляються
відповідно до законодавства.
3. Розміри державних зборів, наведених в підпункті (є) пункту
3 розділу II, визначені за офіційні дії для аеродромів класів А і
Б з однією злітно-посадочною смугою (ЗПС).
Для аеродромів з двома ЗПС під час визначення розмірів
державного збору застосовується коефіцієнт 1,6, для аеродромів з
кількістю ЗПС більше двох - 2.
Для аеродромів класів В, Г, Д, Е, ЗАНГ і некласифікованих, в
тому числі посадочних площадок, застосовуються коефіцієнти
відповідно 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,45.
Для вертодромів та вертольотних площадок застосовуються
державні збори, передбачені для аеродромів класу В з коефіцієнтом
0,6.on top