Document 885-VI, valid, current version — Revision on September 16, 2011, on the basis - 3393-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з перейменуванням центральних органів
виконавчої влади
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 24, ст.299 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) в абзаці четвертому частини другої статті 224 та у пункті 1 частини другої статті 229 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
 
     2) у частині другій статті 244-5 слова "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";
 
     3) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці "органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142)" слова "органів Міністерства транспорту України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";
 
     в абзаці "органів Міністерства праці та соціальної політики України (частина перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)" слова "органів Міністерства праці та соціальної політики України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
 
     в абзаці "органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" слова "органів Міністерства екології та природних ресурсів України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів";
 
     в абзаці "органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 188-16)" слово "органів" виключити;
 
     4) у частині четвертій статті 266 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я";
 
     5) у частині третій статті 306 слова "Міністерством транспорту України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту".

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

 
     3. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):
 
     1) статтю 3 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 3. Державне регулювання торговельного мореплавства
 
     Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
 
     Згідно з цим Кодексом, іншими актами законодавства та міжнародними договорами України центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту в межах своїх повноважень за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробляє та затверджує нормативні документи з питань торговельного мореплавства, інструкції, правила перевезень вантажів, пасажирів, пошти і багажу, правила перевезень у прямому змішаному та прямому водному сполученні, які є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб.
 
     Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства";
 
     2) у статті 21:
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Порядок присвоєння судну назви, позивного сигналу, ідентифікаційного номера і номера вибірного виклику суднової станції супутникового зв'язку визначається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";
 
     частину третю виключити;
 
     3) у пунктах "б" і "в" статті 25 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі ядерного регулювання" у відповідному відмінку;
 
     4) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:
 
     "Судно або вантаж можуть бути затримані в морському порту начальником порту до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником на:
 
     прохання особи, яка має морську вимогу, обґрунтовану загальною аварією, рятуванням, договором перевезення вантажу, зіткненням суден або іншим заподіянням шкоди;
 
     морську вимогу порту, зумовлену пошкодженням портових споруд, іншого майна та навігаційного обладнання, розташованого в порту;
 
     морську вимогу територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища, зумовлену порушенням природоохоронного законодавства України";
 
     5) у статті 91:
 
     у пункті "г" частини другої слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
 
     частину третю викласти в такій редакції:
 
     "Капітан морського порту може затримати судно на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, до усунення виявлених недоліків за висновком Інспекції державного портового нагляду або до моменту сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів";
 
     6) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:
 
     "Порт повинен повідомити про це відповідно державну інспекцію з охорони Чорного або Азовського моря, а також центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";
 
     7) у тексті Кодексу ( 176/95-ВР ) слова "Міністерство транспорту України", "Міністерство рибного господарства України", "Міністерство економіки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідному відмінку.
 
     4. У тексті Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.
 
     5. У тексті Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "Міністерство транспорту України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.
 
     6. В абзаці першому частини другої статті 10 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "Міністерство транспорту України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту".
 
     7. У частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215, N 30, ст. 258) слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 885-VIon top