Document 883-94-п, current version — Revision on June 5, 2012, on the basis - 440-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 1994 р. N 883
Київ
Про створення Української частини Двосторонньої
українсько-словацької комісії з питань національних
меншин, освіти і культури
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 512 ( 512-96-п ) від 13.05.96
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
N 440 ( 440-2012-п ) від 17.05.2012 }

З метою забезпечення прав осіб, які належать до словацької
меншини в Україні та до української меншини у Словацькій
Республіці, а також створення оптимальних умов для задоволення
їхніх культурних та духовних потреб відповідно до чинного
законодавства обох країн Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Створити Українську частину Двосторонньої
українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти
і культури у складі згідно з додатком, поклавши на неї:
розроблення та реалізацію комплексу заходів щодо
співробітництва між Україною та Словацькою Республікою в
забезпеченні прав осіб, які належать до української та словацької
національних меншин;
надання допомоги у створенні необхідних соціально-економічних
та інших умов для збереження й розвитку етнічної, культурної,
мовної та релігійної самобутності української та словацької
національних меншин.

{ Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }

{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 440 ( 440-2012-п ) від 17.05.2012 }

2. Рішення Української частини Двосторонньої
українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти
і культури, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для
розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
3. Міністерству у справах національностей, міграції та
культів у місячний термін подати на затвердження Кабінету
Міністрів України Положення про зазначену Комісію та розробити
програму її діяльності на 1995 рік, погодивши їх з відповідними
міністерствами і відомствами.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 1994 р. N 883
СКЛАД
Української частини Двосторонньої
українсько-словацької комісії з питань
національних меншин, освіти і культури

Міністр культури, голова Комісії
Перший заступник Міністра культури, заступник голови Комісії
Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації,
заступник голови Комісії
Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який
покладені функції щодо забезпечення прав національних меншин
України та культурних зв’язків із закордонними українцями,
секретар Комісії
Представник Адміністрації Президента України (за згодою)
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України
Керівник структурного підрозділу МЗС, на який покладені
функції з питань закордонних українців
Керівник структурного підрозділу МОНмолодьспорту, на який
покладені функції з питань освіти національних меншин України
Керівник структурного підрозділу Держкомтелерадіо, на який
покладені функції щодо задоволення інформаційних потреб
національних меншин України та закордонних українців
Керівник структурного підрозділу Закарпатської
облдержадміністрації, на який покладені функції щодо забезпечення
реалізації прав національних меншин України та зв’язків із
закордонними українцями
Заступник керівника структурного підрозділу Закарпатської
облдержадміністрації, на який покладені функції з питань освіти
національних меншин України
Керівник структурного підрозділу Закарпатської
облдержадміністрації, на який покладені функції з питань культури
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій
Республіці
Народні депутати України (за згодою)
Представник словацької громадської організації в Україні (за
згодою)
Представник товариства “Україна-Світ” (за згодою)
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 512
( 512-96-п ) від 13.05.96, N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006; в
редакції Постанови КМ N 440 ( 440-2012-п ) від 17.05.2012 }

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКОon top