Document 879-2008-п, first version — Adoption on October 1, 2008
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 жовтня 2008 р. N 879
Київ
Про внесення змін до переліків органів ліцензування
та документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 23, ст. 1040; 2006 р., N 16, ст. 1205;
2008 р., N 31, ст. 992), і переліку документів, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2006 р., N 16, ст. 1205), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2008 р. N 879
ЗМІНИ,
що вносяться до переліків органів ліцензування
та документів, які додаються до заяви про видачу
ліцензії для окремого виду господарської діяльності
( 1698-2000-п, 756-2001-п )

1. У переліку органів ліцензування ( 1698-2000-п ):
1) у пункті 9 у графі "Вид господарської діяльності" абзац
другий замінити абзацами такого змісту:
"виробництво теплової енергії (крім певних
видів господарської діяльності у сфері
теплопостачання, якщо теплова енергія
виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії)
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами
постачання теплової енергії";
2) у пункті 33 у графі "Орган ліцензування" слово
"Держжитлокомунгосп" замінити словом "Мінжитлокомунгосп".
2. У переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності ( 756-2001-п ):
1) доповнити пункт 20 у графі "Документи, які додаються до
заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської
діяльності" абзацами такого змісту:
"засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та
установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
перелік приладів обліку та місця їх встановлення
за підписом керівника суб'єкта господарювання
технічна характеристика мереж, споруд та інших
об'єктів, їх схеми; відомості про потужність, річні
обсяги видобування, виробництва та транспортування
баланс підприємства на останню звітну дату за
підписом керівника суб'єкта господарювання,
скріпленим печаткою";
2) пункт 72 викласти в такій редакції:
"72. Виробництво теплової енергії
(крім певних видів господарської
діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та
установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), транспортування
теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими
мережами та постачання теплової
енергії:
виробництво теплової енергії (крім засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва певних видів господарської про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та діяльності у сфері теплопостачання, установчих документів
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, копія довідки про внесення до Єдиного державного когенераційних установках та реєстру підприємств та організацій установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних засвідчена в установленому порядку копія документа, джерел енергії) що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об'єктів, де провадиться відповідний вид господарської діяльності
за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
транспортування теплової енергії засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва магістральними та місцевими про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та (розподільчими) тепловими мережами установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
копії документів, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, і засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання
за підписом керівника суб'єкта господарювання перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії
схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості
перелік приладів обліку та місця їх встановлення
копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою
засвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою
за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти)
за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності
постачання теплової енергії засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
перелік приладів обліку та місця їх встановлення
відомості за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягів постачання теплової енергії
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою".on top