Document 873-95-п, invalid, current version — Loss of force on April 6, 2012, on the basis - 256-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 листопада 1995 р. N 873
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
Про результати комплексних перевірок
діяльності довірчих товариств
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 )

Кабінет Міністрів України розглянув матеріали комплексних
перевірок діяльності довірчих товариств, проведених на виконання
Розпорядження Президента України від 11 серпня 1995 р. N 155
( 155/95-рп ), та відзначає, що комісії, створені в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, виконали
значний обсяг роботи та вжили організаційних і практичних заходів
для усунення недоліків у діяльності довірчих товариств та інших
небанківських фінансових установ, що здійснювали операції з
коштами, іншим майном громадян, а також для відшкодування збитків,
заподіяних громадянам цими установами. Перевірками встановлено, що зазначені установи допустили
численні порушення законодавства, зокрема несвоєчасне формування
статутного фонду, здійснення представницької діяльності з
приватизаційними паперами без ліцензії Фонду державного майна,
порушення валютного та податкового законодавства, а також
неправомірне здійснення банківських операцій. Нерідко не
укладалися договори товариств з комерційними банками та не
складалися акти на зберігання і розміщення активів, що призводило
до тіньового обороту коштів. Є численні факти зловживань та
шахрайства з фінансовими ресурсами, що спричинило значні
матеріальні і моральні збитки громадянам, завдало шкоди майновим
інтересам держави. Внаслідок цього у деяких регіонах погіршилася
соціально-політична обстановка. Мали місце пікетування, мітинги,
інші прояви громадського невдоволення населення. Істотні порушення Декрету Кабінету Міністрів України "Про
довірчі товариства" ( 23-93 ), інших актів законодавства допускали
місцеві органи державної виконавчої влади та виконавчі комітети
міських Рад під час реєстрації довірчих товариств. Так,
Джанкойським міськвиконкомом Автономної Республіки Крим (голова -
Синицький В.Б.) зареєстровано сім товариств з обмеженою
відповідальністю, які виконували довірчі операції. Охтирським
міськвиконком (голова - Нестеренко О.Г.) зареєстровано довірче
товариство "Фобос" як товариство з обмеженою відповідальністю. Порушено вимоги Положення про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності Залізничним райвиконкомом м.Києва
(голова - Титарчук В.Г.), де зареєстровано шість довірчих
товариств без надсилання реєстраційних карток до податкової
інспекції. Це призвело до того, що зазначені суб'єкти не були
взяті на облік і не сплачували податків. З порушеннями зазначеного
Положення зареєстровано довірче товариство "Фінтраст-Поділля"
Могилів-Подільським міськвиконкомом Вінницької області (голова -
Малюта М.Д.). У Сумській, Дніпропетровській, Луганській областях окремі
органи, що здійснювали реєстрацію цих товариств порушували вимогу
законодавства про внесення до моменту державної реєстрації
довірчих товариств 50 відсотків розміру їх статутних фондів. Численними є випадки невідповідності юридичної адреси
довірчих товариств їх фактичному місцезнаходженню. Зокрема, по м.
Києву таких випадків зафіксовано 38, по Харківській області - 34,
Луганській - 14, Львівській області - 8. Водночас органи, що
здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, не забезпечують суворого виконання вимог законодавства
щодо звернення до суду про скасування такої реєстрації у разі
несвоєчасного повідомлення суб'єктом про зміну свого
місцезнаходження. Ці та інші порушення призвели до того, що довірчі товариства
опинилися поза контролем з боку державних органів, отримали
можливість працювати з порушеннями, завдаючи громадянам збитків,
які відшкодувати практично неможливо. Як показали перевірки, найбільших збитків громадянам завдала
діяльність небанківських фінансових установ, функціонування яких
не регламентується Декретом Кабінету Міністрів України "Про
довірчі товариства", зокрема Українського будинку селенгу та
недержавного пенсійного фонду "Оберіг". Вузьковідомчі інтереси Фонду державного майна, Міністерства
фінансів, Національного банку, проявлені під час підготовки
Декрету Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства", стали
причиною того, що діяльність довірчих товариств щодо залучення
майна громадян, крім приватизаційних паперів, опинилася поза
контролем державних органів. Відсутність належної відповідальності, слабка взаємодія між
Фондом державного майна, Міністерством фінансів, Національним
банком призвели до неодноразових зривів термінів підготовки
законодавчого акта щодо внесення змін і доповнень до Декрету
Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства", інших
нормативних актів з питань діяльності довірчих товариств. На порушення статті 48 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) Національний банк не здійснював належного
контролю за додержанням банківського законодавства комерційними
банками, внаслідок чого вони не припиняли ведення рахунків
довірчих товариств, які не сформували в повному обсязі свої
статутні фонди, як того вимагає Декрет Кабінету Міністрів України
"Про довірчі товариства" ( 23-93 ). Фонд державного майна, незважаючи на звернення місцевих
органів державної виконавчої влади, сконцентрував у центральному
апараті всі повноваження і функції з контролю, ліцензування та
надання звітності довірчими товариствами, повністю усунувши від
цього свої регіональні відділення. Комітет у справах нагляду за
страховою діяльністю також не забезпечив дієвий контроль за
діяльністю страхових компаній. Таким чином, головними причинами, які призвели до грубих
порушень законодавства, шахрайства і зловживань коштами громадян з
боку довірчих товариств, інших небанківських фінансових установ,
стали свідоме, зловмисне порушення законодавства їх керівниками,
незабезпечення належного контролю за діяльністю цих установ Фондом
державного майна, Міністерством фінансів, Національним банком,
місцевими органами державної виконавчої влади, недосконалість
існуючих або відсутність законодавчих та інших нормативних актів,
які регламентують діяльність небанківських фінансових установ. За результатами перевірок з метою усунення виявлених порушень
і захисту прав та інтересів громадян: до судових органів надіслано матеріали про скасування
державної реєстрації 56 довірчих товариств та інших суб'єктів
підприємницької діяльності; тимчасово призупинено ведення рахунків у комерційних банках
щодо 36 довірчих товариств; анульовано або призупинено дію ліцензій, виданих 32 довірчим
товариствам та страховим компаніям; до адміністративної відповідальності притягнуто 273 посадові
особи; щодо осіб, які займалися розкраданням, шахрайством та
вчинили інші злочинні дії у сфері залучення коштів громадян,
органами прокуратури та внутрішніх справ порушено майже 100
кримінальних справ, заарештовано 25 осіб, у розшуку перебуває 31
особа; довірчі товариства зобов'язано усунути порушення у веденні
бухгалтерського обліку, рахунків у банках, порядку укладання
довірчих договорів, реєстрації статутних документів тощо. Контроль
за виконанням зазначених заходів покладено на місцеві органи
державної виконавчої влади. Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 1995 р. N 455 ( 455-95-п ) "Про недоліки в роботі
довірчих товариств" затверджено типовий договір довірчого
товариства з довірителем майна для захисту прав останнього,
запроваджено статистичну звітність про діяльність таких товариств,
а також підготовлено проект Закону України "Про довірчу
власність". Однак вжитих заходів недостатньо для наведення порядку в
діяльності небанківських фінансових установ. З метою захисту прав громадян, радикального поліпшення
діяльності довірчих товариств, інших небанківських фінансових
установ Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Визнати роботу Міністерства фінансів (Германчук П.К.) та
Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (Яковенко
І.В.), пов'язану із забезпеченням контролю за діяльністю
інвестиційних фондів та компаній, а також страхових компаній,
незадовільною. Визнати роботу Фонду державного майна (Єхануров Ю.І.) щодо
контролю за діяльністю довірчих товариств, інвестиційних фондів та
компаній з приватизаційними паперами, як таку, що здійснювалася не
на належному рівні. Відзначити недостатній контроль з боку Національного банку
(Ющенко В.А.) за додержанням комерційними банками банківського
законодавства щодо дотримання ними вимог типового договору на
обслуговування комерційним банком довірчого товариства. Зобов'язати керівників зазначених органів вжити невідкладних
заходів для поліпшення роботи з небанківськими фінансовими
установами, притягти до відповідальності осіб, які за своїми
функціональними обов'язками повинні контролювати їхню діяльність,
та в місячний термін доповісти Кабінетові Міністрів України. 2. Відзначити вузьковідомчий підхід з боку керівництва Фонду
державного майна, Міністерства фінансів, Національного банку,
проявлений ними під час підготовки законодавчих та інших
нормативних актів з питань діяльності довірчих товариств. 3. Відзначити незадовільну роботу виконавчих комітетів Рад,
райдержадміністрацій щодо забезпечення дотримання порядку
реєстрації довірчих товариств. Попередити керівників державних
адміністрацій, виконкомів міських Рад про їх персональну
відповідальність за дотримання встановленого порядку реєстрації
небанківських фінансових установ та забезпечення контролю за
їхньою діяльністю. 4. Міністерству внутрішніх справ разом з Генеральною
прокуратурою вжити термінових заходів для прискорення
розслідування кримінальних справ, порушених за фактами шахрайства
з боку керівників небанківських фінансових установ, розшуку
посадових осіб, проти яких порушено кримінальні справи і які
переховуються від слідства. Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки вжити
оперативних заходів для розшуку фінансових ресурсів, переведених
за межі України небанківськими фінансовими установами. 5. Міністерству юстиції забезпечити виконання судовими
виконавцями рішень (вироків) судів щодо відшкодування збитків
громадянам за рахунок звернення стягнення на майно боржників. 6. Взяти до відома, що Національний банк установить контроль
за діяльністю комерційних банків щодо забезпечення ними: відповідності операцій, які проводяться на розрахункових
рахунках довірчого товариства, типовому договору довірчого
товариства з комерційним банком та договорам його з довірителями
майна; збереження документів, що засвідчують право власності
засновників довірчого товариства на майно, яке забезпечує їх
п'ятикратну додаткову відповідальність; депозитарного обліку і збереження цінних паперів, переданих
інвестиційними компаніями (фондами), страховими компаніями,
довірчими товариствами та іншими клієнтами, до створення
Національного депозитарію; виконання інших зобов'язань, передбачених у договорі з
довірчими товариствами. 7. Фонду державного майна делегувати до 11 листопада 1995 р.
функції нагляду за діяльністю довірчих товариств своїм
регіональним відділенням, забезпечити контроль за їх роботою. 8. Покласти функції контролю за діяльністю довірчих
товариств та інших небанківських фінансових установ на Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг. ( Абзац перший
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 871
( 871-2003-п ) від 04.06.2003 ) Головній державній податковій інспекції в тижневий термін
подати пропозиції про забезпечення контролю за діяльністю
довірчих товариств та інших небанківських фінансових установ. 9. Фонду державного майна, Міністерству фінансів, Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міністерству
юстиції до 15 листопада 1995 р. подати Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо законодавчого вирішення питання про використання
приватизаційних паперів довірителів у разі припинення діяльності
довірчого товариства чи анулювання ліцензії на роботу з
приватизаційними паперами. 10. Міністерству юстиції, Фонду державного майна,
Міністерству фінансів, Антимонопольному комітетові, Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним
банком та Національною академією наук у двотижневий термін
доопрацювати та подати Кабінету Міністрів України проект Закону
України "Про довірчу власність", маючи на увазі, що цей закон
повинен регулювати не тільки відносини, які виникають при передачі
майна довірчому товариству в довірче управління, а вирішувати весь
комплекс проблем, пов'язаних із виникненням права довірчої
власності. 11. Міністерству юстиції, Фонду державного майна,
Міністерству фінансів, Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку разом з Національним банком у двотижневий термін
доопрацювати та подати Кабінетові Міністрів України проекти
Законів України "Про внесення змін і доповнень до Законів України
"Про банкрутство", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про
підприємництво" та "Про внесення змін і доповнень до Декрету
Кабінету Міністрів України "Про державне мито". 12. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Міністерству фінансів, Міністерству юстиції розглянути доцільність
внесення доповнень до Закону України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) в частині визначення порядку передачі (в тому
числі термінів передачі) акцій або сертифікатів на загальну
номінальну вартість акцій особам, які їх придбали. 13. Антимонопольному комітетові, Міністерству у справах
преси та інформації, Державному комітетові по захисту прав
споживачів, Фонду державного майна, Державному комітетові
телебачення і радіомовлення разом з іншими заінтересованими
міністерствами та відомствами подати до 25 листопада 1995 р.
Кабінетові Міністрів України проект Положення про Міжвідомчу раду
з питань реклами. 14. Міністерству фінансів, Фонду державного майна,
Міністерству юстиції розглянути до 15 листопада 1995 р.
доцільність розробки Порядку бухгалтерського обліку операцій
довірчих товариств. 15. Пенсійному фонду, Міністерству фінансів, Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерству
економіки, Міністерству праці, Міністерству юстиції та
Антимонопольному комітетові до 1 грудня 1995 р. розробити та
внести Кабінетові Міністрів України проект Закону України "Про
недержавні пенсійні фонди". 16. Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю,
Міністерству фінансів, Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Міністерству економіки, Фонду державного майна,
Міністерству юстиції в місячний термін розглянути доцільність
створення Фонду страхування вкладів у небанківські фінансові
установи, механізму його формування та використання. 17. Фонду державного майна, Міністерству фінансів,
Міністерству юстиції та Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку в тижневий термін подати Кабінетові Міністрів
України проект листа до Верховної Ради України щодо внесення до
Закону України "Про довірчі товариства" під час розгляду в
третьому читанні доповнень, зокрема: встановлення заборони на здійснення довірчим товариством
інших видів підприємницької діяльності, крім представницьких
операцій, та запровадження ліцензування цих операцій; встановлення заборони на здійснення довірчим товариством
представницьких операцій з коштами довірителів; встановлення порядку, відповідно до якого статутний фонд
довірчого товариства повинен формуватися виключно за рахунок
власних коштів учасників і державних цінних паперів, що їм
належать. При цьому до моменту державної реєстрації довірчого
товариства кожний учасник повинен сплатити 100 відсотків свого
внеску. 18. Фонду державного майна, Міністерству фінансів,
Міністерству юстиції разом з Національним банком подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції про доцільність запровадження
механізму вільного обігу приватизаційних майнових сертифікатів. 19. Міністерству у справах преси та інформації, Державному
комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити широке
висвітлення у засобах масової інформації ходу та наслідків
перевірки діяльності небанківських фінансових установ. 20. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Дурдинця В.В.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25on top