Document 873-2003-п, previous version — Revision on December 26, 2003, on the basis - 2030-2003-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 873
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України з питань державного управління
у сфері пожежної безпеки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2030 ( 2030-2003-п ) від 26.12.2003 )

Відповідно до Указу Президента України від 27 січня 2003 р.
N 47 ( 47/2003 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення від
наслідків надзвичайних ситуацій" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 873
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 р. N 508 ( 508-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1399; 1999 р., N 16,
ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2000 р., N 23, ст. 958;
2002 р., N 47, ст. 2146):
1) у пунктах 8, 9 і 14 постанови слова "Міністерство
внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку;
2) у Положенні про Державну пожежну охорону, затвердженому
зазначеною постановою:
у тексті Положення абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою
"МНС", а слова "органи державної виконавчої влади" в усіх
відмінках - словами "органи виконавчої влади" у відповідному
відмінку;
абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"2. До складу державної пожежної охорони входять Державний
департамент пожежної безпеки МНС, територіальні органи управління
Державного департаменту пожежної безпеки МНС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
підрозділи, допоміжні служби, науково-дослідні установи,
пожежно-технічні навчальні заклади, підприємства, Державний центр
сертифікації виробів протипожежного та аварійно-рятувального
призначення МНС";
у підпункті 16 пункту 5 слово "сільської" замінити словом
"місцевої";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд)
здійснюють Державний департамент пожежної безпеки (урядовий орган
державного управління у сфері держпожнагляду), територіальні
органи управління Державного департаменту пожежної безпеки МНС в
Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(територіальні органи держпожнагляду), підрозділи, підпорядковані
безпосередньо Державному департаменту пожежної безпеки, загони і
частини державної пожежної охорони (місцеві органи держпожнагляду)
згідно із Законом України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), цим
Положенням, нормативними актами МНС";
абзац третій пункту 12 викласти у такій редакції:
"Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах
Міноборони, МВС, СБУ, Держкомкордону та Державного департаменту з
питань виконання покарань здійснюється їх службами пожежної
безпеки";
у пунктах 28, 29 та абзаці другому пункту 38 слова "органи
внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "система МНС"
у відповідному відмінку;
пункт 33 викласти у такій редакції:
"33. Особи, прийняті на посади рядового і начальницького
складу державної пожежної охорони, проходять початкову професійну
підготовку в навчальних центрах (пунктах) територіальних органів
управління Державного департаменту пожежної безпеки та в
пожежно-технічних навчальних закладах МНС";
( Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 2030 ( 2030-2003-п ) від 26.12.2003 )
4) додаток 1 до зазначеної постанови викласти у такій
редакції:
"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1994 р. N 508
( 508-94-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 873)
ПЕРЕЛІК
міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких
утворюються підрозділи відомчої пожежної
(пожежно-сторожової) охорони
МВС
Міноборони
Мінтранс (об'єкти залізничного, авіаційного, морського,
річкового транспорту)
Держкомкордон
Держлісгосп
Держкомрезерв
СБУ
Державний департамент з питань виконання покарань
ДАК "Хліб України"
Укрметротунельбуд".
2. У Типовому положенні про відомчу пожежну
(пожежно-сторожову) охорону, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 1995 р. N 653 ( 653-95-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 1, ст. 4):
1) у пунктах 3 і 19 абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою
"МНС";
2) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. Відомчі служби пожежної безпеки Міноборони, МВС, СБУ,
Держкомкордону та Державного департаменту з питань виконання
покарань відповідно до покладених на них завдань (крім функцій і
прав, передбачених пунктами 5 і 6 цього Положення)";
3) пункт 21 викласти у такій редакції:
"21. Порядок здійснення державного пожежного нагляду та інших
повноважень державної пожежної охорони на об'єктах Міноборони,
МВС, СБУ, Держкомкордону та Державного департаменту з питань
виконання покарань, на яких створена відомча пожежна охорона,
встановлюється за погодженням між МНС і відповідними центральними
органами виконавчої влади".
3. У пунктах 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
8 жовтня 1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ) "Про забезпечення
транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 41, с. 59) слова "Міністерству
внутрішніх справ" замінити словами "Міністерству з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи".
4. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України від
15 травня 2000 р. N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної
пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 20, ст. 829) слова "Державної пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "Державної
пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи".
5. У позиції 30 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001), слова "Головне управління Державної пожежної охорони
МВС" замінити словами "Державний департамент пожежної безпеки
МНС".
6. В абзаці другому пункту 3 Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285), абревіатуру "МВС" замінити
абревіатурою "МНС".
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада
2001 р. N 1539 ( 1539-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства
внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47,
ст. 2092):
1) у назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх
справ" замінити словами "Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи";
2) у тексті додатків 1-6 до зазначеної постанови абревіатуру
"МВС" замінити абревіатурою "МНС".
8. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) "Про затвердження переліків
центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах діяльності та
розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 521, N 40, ст. 1860; 2003 р., N 12, ст. 541,
N 16, ст. 706):
1) перелік центральних органів виконавчої влади, на які
покладається розроблення технічних регламентів, затверджений
зазначеною постановою, доповнити позицією "МНС";
2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності, затвердженому зазначеною постановою:
у графі "Сфера діяльності, в якій виконуються функції
технічного регулювання" позиції "МВС" слова "вироби протипожежного
призначення" виключити;
доповнити перелік позицією такого змісту:
"МНС вироби протипожежного призначення".
9. У тексті Положення про Державний департамент пожежної
безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 квітня 2002 р. N 500 ( 500-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 15, ст. 816), абревіатуру "МВС" замінити абревіатурою
"МНС", а слова "Міністр внутрішніх справ" у всіх відмінках
замінити словами "Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"
у відповідному відмінку.
10. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня
2002 р. N 870 ( 870-2002-п ) "Про затвердження програми
забезечення пожежної безпеки на період до 2010 року" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1255):
1) у тексті постанови слова "Міністерству внутрішніх справ"
замінити словами "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи";
2) у Програмі забезпечення пожежної безпеки на період до 2010
року, затвердженій зазначеною постановою:
у пунктах 2-10, 15-19, 21, 23, 24, 26-33, 35, 36, 39-41,
43-50, 53-57, 59-62, 67-70, 72, 73, 76-84, 86-88 абревіатуру "МВС"
замінити абревіатурою "МНС";
абзац другий пункту 20 перед абревіатурою "МВС" доповнити
абревіатурою "МНС".
11. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2003 р. N 202 ( 202-2003-п ) "Про затвердження Положення про
місцеву пожежну охорону" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9,
ст. 373):
1) у пункті 3 постанови слова "Міністерством внутрішніх
справ" замінити словами "Міністерством з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи";
2) в абзаці першому пункту 2 Положення про місцеву пожежну
охорону, затвердженого зазначеною постановою, абревіатуру "МВС"
замінити абревіатурою "МНС".on top