Document 8710-XI, current version — Revision on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення до деяких законодавчих актів
Української РСР доповнень і змін, що випливають
з законів про вибори народних депутатів

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 5 ст. 59 )
 
( Указ затверджено Законом N 8816-XI ( 8816-11 ) від 17.02.1990 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

 
     Відповідно до законів Української РСР від 27 жовтня 1989 року "Про вибори народних депутатів Української РСР" і "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673) такі доповнення і зміни:
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 186-2 такого змісту:
 
     "С т а т т я 186-2. Порушення законодавства про вибори народних депутатів
 
     Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів, опублікування або поширення іншим способом завідомо неправдивих відомостей про кандидата в депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів -
     тягнуть за собою попередження, або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців, або виправні роботи на строк до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
 
     Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу -
     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.
 
     Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів у депутати, підрахунком голосів на виборчій дільниці, визначенням результатів виборів по округу, підбиттям загальних підсумків виборів, -
     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців".
 
     2. Статтю 221 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-2".
 
     3. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "179" доповнити цифрами "186-2".
 
     4. Частину другу статті 277 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-2".
 
     5. Частину першу статті 294 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-2".
 
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

 
         Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 19 січня 1990 р.
N 8710-XIon top