Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 листопада 2018 р. № 871-р
Київ

Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року

Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 372 - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 479, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 871-р

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року

1. У графі “Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту регіонального розвитку)”:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“Усього - 5996918,823 тис. гривень (3998949,953 тис. - загальний фонд, 1997968,87 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 288137,462 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

2) у позиції “Вінницька область” в абзаці тридцять другому слово “міської” виключити;

3) у позиції “Волинська область” в абзаці двадцять п’ятому цифри “I-II” замінити цифрами “I-III”;

4) у позиції “Дніпропетровська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 366160,286 тис. гривень (244106,857 тис. - загальний фонд, 122053,429 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 20255,994 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці другому цифри “19312,737” замінити цифрами “29312,737”;

в абзаці п’ятому цифри “19446,636” замінити цифрами “12300”;

в абзаці сьомому цифри “9038,991” замінити цифрами “50064,63”;

в абзаці одинадцятому цифри “17883,1” замінити цифрами “7883,1”;

в абзаці тринадцятому цифри і слова “30966,973 тис. (134,997 тис. - загальний фонд, 30831,976 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “2000 тис. (спеціальний фонд)”;

в абзаці чотирнадцятому цифри “23970,717” замінити цифрами “52802,693”;

5) у позиції “Донецька область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 777670,248 тис. гривень (518446,832 тис. - загальний фонд, 259223,416 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 62426,316 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці тринадцятому цифри “20119,16” замінити цифрами “18420,31”;

в абзаці чотирнадцятому слова “спеціальний фонд” замінити цифрами і словами “3019,091 тис. - загальний фонд, 30596,408 тис. - спеціальний фонд”;

в абзаці п’ятнадцятому цифри і слова “23577,686 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 279,375 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “22617,958 тис. (2845,292 тис. - загальний фонд, 19772,666 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 279,375 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці шістнадцятому цифри і слова “7375,086 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 0,495 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “6456,896 тис. (2511 тис. - загальний фонд, 3945,896 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 0,495 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці сімнадцятому цифри і слова “(спеціальний фонд, у тому числі 14917,857 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “(812,444 тис. - загальний фонд, 14917,857 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці двадцятому цифри і слова “(спеціальний фонд, у тому числі 9612,004 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “(16023,4 тис. - загальний фонд, 9612,004 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці двадцять другому цифри “3504,06” замінити цифрами “2985,795”;

в абзаці двадцять шостому цифри “5014,819” замінити цифрами “4724,437”;

в абзаці двадцять сьомому цифри “16932,885” замінити цифрами “16318,83”;

в абзаці двадцять восьмому цифри і слова “8367,686 тис. гривень (спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “8090,566 тис. (загальний фонд)”;

в абзаці тридцять першому цифри “5318,924” замінити цифрами “2869,95”;

в абзаці тридцять третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(9083,945 тис. - загальний фонд, 415,965 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять четвертому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1977,301 тис. - загальний фонд, 166,593 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять п’ятому цифри “13754,069” замінити цифрами “10846,751”;

в абзаці тридцять дев’ятому цифри “6447,345” замінити цифрами “4280,675”;

в абзаці сороковому цифри і слова “20250,633 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “19675,28 тис. - загальний фонд, 575,353 тис. - спеціальний фонд”;

в абзаці сорок другому цифри “6524,078” замінити цифрами “6315,484”;

в абзаці сорок третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(9058,013 тис. - загальний фонд, 1398,296 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок восьмому цифри “22484,859” замінити цифрами “16231,665”;

в абзаці сорок дев’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(12569,725 тис. - загальний фонд, 2790,787 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесятому цифри “26388,624” замінити цифрами “24337,993”;

в абзаці п’ятдесят першому цифри “787,5” замінити цифрами “604,91”;

в абзаці п’ятдесят третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(20264,82 тис. - загальний фонд, 201,809 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят п’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(20264,629 тис. - загальний фонд, 201,81 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят сьомому цифри “30295,639” замінити цифрами “29715,926”;

в абзаці п’ятдесят восьмому цифри “10241,668” замінити цифрами “7624,404”;

в абзаці шістдесятому цифри “18000” замінити цифрами “16613,648”;

в абзаці шістдесят п’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(8537,465 тис. - загальний фонд, 321,949 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят восьмому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(4848,596 тис. - загальний фонд, 661,529 тис. - спеціальний фонд)”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“5157,071 тис. (спеціальний фонд) - будівлі структурних підрозділів комунального закладу “Мангушський центр первинної медико-санітарної допомоги” - капітальний ремонт із проведенням заходів термомодернізації

8859,048 тис. (спеціальний фонд) - комунальний заклад культури “Бахмутський краєзнавчий музей” і прилегла територія по вул. Незалежності, 26, у м. Бахмуті - реконструкція

4728,391 тис. (спеціальний фонд) - дорога по пров. Першотравневому в м. Бахмуті - реконструкція

4720,223 тис. (спеціальний фонд) - будівля дитячого навчального закладу № 25 по вул. Короленка, 7, у м. Слов’янську - капітальний ремонт

4759,29 тис. (спеціальний фонд) - підземний перехід по вул. О. Тихого (перехрестя вул. К. Гампера та вул. Центральної) у м. Краматорську - капітальний ремонт

2197,567 тис. (спеціальний фонд) - удосконалення надання спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги населенню м. Дружківки шляхом придбання обладнання для комунального лікувального закладу “Центральна міська клінічна лікарня м. Дружківки”;

6) у позиції “Житомирська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 228060,038 тис. гривень (152040,025 тис. - загальний фонд, 76020,013 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 941,375 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці другому цифри “30432,142”, “20298,239” і “10133,903” замінити відповідно цифрами “50026,909”, “36906,304” і “13120,605”;

в абзаці дев’ятому цифри “2534,954”, “1690,814” і “844,14” замінити відповідно цифрами “4952,461”, “1690,814” і “3261,647”;

в абзаці одинадцятому цифри “223,013”, “148,75” і “74,263” замінити відповідно цифрами “993,287”, “662,522” і “330,765”;

в абзаці тринадцятому цифри “988,522”, “659,344” і “329,178” замінити відповідно цифрами “4370,134”, “2914,879” і “1455,255”;

в абзаці чотирнадцятому цифри “1103,803”, “736,237” і “367,566” замінити відповідно цифрами “3662,462”, “2442,862” і “1219,6”;

в абзаці вісімнадцятому цифри “6744,732”, “4496,038” і “2248,694” замінити відповідно цифрами “12744,732”, “4496,038” і “8248,694”;

в абзаці дев’ятнадцятому цифри “3481,177”, “2320,553” і “1160,624” замінити відповідно цифрами “481,177”, “320,945” і “160,232”;

в абзаці двадцять сьомому цифри і слова “8017,843 тис. (5347,901 тис. - загальний фонд, 2669,942 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “3017,843 тис. (загальний фонд)”;

в абзаці двадцять восьмому цифри і слова “10000 тис. (6670 тис. - загальний фонд, 3330 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “6670 тис. (загальний фонд)”;

в абзаці двадцять дев’ятому цифри “5064,422”, “3377,969” і “1686,453” замінити відповідно цифрами “2612,978”, “926,525” і “1686,453”;

в абзаці тридцять третьому цифри “8001,514”, “5337” і “2664,514” замінити відповідно цифрами “5060,139”, “3375,113” і “1685,026”;

в абзаці тридцять четвертому цифри “16000”, “10672” і “5328” замінити відповідно цифрами “4000”, “2335” і “1665”;

в абзаці тридцять п’ятому цифри “8564,727”, “5714,673” і “2850,054” замінити відповідно цифрами “564,727”, “376,673” і “188,054”;

доповнити позицію абзацом такого змісту:

“12000 тис. (8004 тис. - загальний фонд, 3996 тис. - спеціальний фонд) - Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації по Чуднівському шосе, 1, у м. Житомирі - реконструкція із застосуванням енергозберігаючих технологій”;

7) у позиції “Закарпатська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“231389,305 тис. гривень (154989,197 тис. - загальний фонд, 76400,108 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 2939,905 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

абзаци десятий та одинадцятий виключити;

в абзаці двадцять третьому цифри “4456,383”, “2000” і “2456,383” замінити відповідно цифрами “3745,979”, “2000” і “1745,979”;

абзац двадцять п’ятий виключити;

в абзаці тридцятому цифри і слова “14500 тис. (спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “15500 тис. (7372,682 тис. - загальний фонд, 8127,318 тис. - спеціальний фонд)”;

абзац тридцять четвертий виключити;

в абзаці тридцять шостому цифри “2500” замінити цифрами “2278,748”;

в абзаці сорок другому цифри і слова “4000 тис. - загальний фонд, 950 тис. - спеціальний фонд” замінити словами “спеціальний фонд”;

в абзаці п’ятдесят першому цифри і слова “1956 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “2956 тис. (1956 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят третьому цифри “4274” замінити цифрами “6434”;

в абзаці п’ятдесят п’ятому цифри “2058” замінити цифрами “4225,318”;

в абзаці п’ятдесят шостому цифри і слова “1972 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “6894,174 тис. (3672 тис. - загальний фонд, 3222,174 тис - спеціальний фонд)”;

абзаци п’ятдесят сьомий і п’ятдесят восьмий виключити;

в абзаці шістдесятому цифри “5388,432”, “2814,638” і “2573,794” замінити відповідно цифрами “8888,432”, “2814,638” і “6073,794”;

в абзаці шістдесят першому цифри “2500” замінити цифрами “2898,468”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“3000 тис. (2400 тис. - загальний фонд, 600 тис. - спеціальний фонд) - автомобільна дорога державного значення Іршава - Виноградів, км 13 + 887 км 23 + 800, у Виноградівському районі - поточний ремонт

1231,656 тис. (300 тис. - загальний фонд, 931,656 тис. - спеціальний фонд) - загальноосвітня школа I-II ступеня, у с. Вишка Великоберезнянського району - будівництво”;

8) у позиції “Запорізька область”:

в абзаці другому цифри і слова “32986,691 тис. (26977,039 тис. - загальний фонд, 6009,652 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “20656,675 тис. (8072,196 тис. - загальний фонд, 12584,479 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 6009,652 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці четвертому цифри і слова “2200 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “12764,571 тис. (8564,571 тис. - загальний фонд, 4200 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 2200 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

абзац п’ятий виключити;

в абзаці дев’ятому цифри “1679,835” і “1373,735” замінити відповідно цифрами “679,835” і “373,735”;

в абзаці тринадцятому цифри і слова “889,927 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “7190,959 тис. (5000 тис. - загальний фонд, 2190,959 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 889,927 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці сімнадцятому цифри і слова “4939,006 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 3283,843 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “14434,632 тис. (11150,789 тис. - загальний фонд, 3283,843 тис. - спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці вісімнадцятому цифри і слова “1131,455 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “2131,455 тис. (1000 тис. - загальний фонд, 1131,455 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці дев’ятнадцятому цифри “31603,669”, “18014,091” і “13589,578” замінити відповідно цифрами “8000”, “6014,091” і “1985,909”;

в абзаці двадцятому цифри “21181,431”, “13338” і “7843,431” замінити відповідно цифрами “13992,744”, “10084,123” і “3908,621”;

в абзаці двадцять першому цифри і слова “(14276,337 тис. - загальний фонд, 8710,98 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці двадцять другому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3000 тис. - загальний фонд, 5425,094 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять третьому цифри “4245,98” замінити цифрами “5245,98”;

в абзаці двадцять четвертому цифри і слова “5796,176 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “9796,176 тис. (7796,176 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять п’ятому цифри “18630” замінити цифрами “17008,096”;

в абзаці двадцять шостому цифри і слова “8154,442 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “24102,06 тис. (15498,391 тис. - загальний фонд, 8603,669 тис. - спеціальний фонд)”;

9) у позиції “Івано-Франківська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 254775,57 тис. гривень (169850,38 тис. - загальний фонд, 84925,19 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 10212,164 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці тринадцятому цифри “17800” і “9800” замінити відповідно цифрами “18850” і “10850”;

в абзаці двадцять сьомому цифри “1321,2” замінити цифрами “1820,2”;

абзац двадцять восьмий після слів “спеціальний фонд” доповнити словами і цифрами “, у тому числі 116,204 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.”;

в абзаці сорок четвертому цифри “2035” замінити цифрами “2635”;

10) у позиції “Луганська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“401321,611 тис. гривень (267547,741 тис. - загальний фонд, 133773,87 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 35471 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці другому цифри і слова “(спеціальний фонд, у тому числі 134,425 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити словами і цифрами “(за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці третьому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами і цифрами “(за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці дев’ятому цифри “3902,812” замінити цифрами “5568,461”;

в абзаці десятому цифри “5281,935” замінити цифрами “7545,332”;

в абзаці чотирнадцятому цифри “6720,165” замінити цифрами “6676,057”;

в абзаці шістнадцятому слова “спеціальний фонд” замінити словами і цифрами “за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.”;

в абзаці сімнадцятому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами і цифрами “(за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3560 тис. - загальний фонд, 424,179 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3714,915 тис. - загальний фонд, 450 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять першому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3459 тис. - загальний фонд, 385,259 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять другому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(4139,606 тис. - загальний фонд, 690 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять третьому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(6944,551 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять четвертому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3960,784 тис. - загальний фонд, 450 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять п’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(4221,443 тис. - загальний фонд, 470 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять шостому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2000 тис. - загальний фонд, 3542,532 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять сьомому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2500 тис. - загальний фонд, 5232,915 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять восьмому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3000 тис. - загальний фонд, 5624,409 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять дев’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(5975,15 тис. - загальний фонд, 6097,956 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(8750 тис. - загальний фонд, 2995 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять першому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3200 тис. - загальний фонд, 881,008 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять другому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(5550 тис. - загальний фонд, 2113,992 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2350 тис. - загальний фонд, 256,078 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять четвертому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2800 тис. - загальний фонд, 2609 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять п’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(700 тис. - загальний фонд, 663,224 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять шостому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(700 тис. - загальний фонд, 648,672 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять сьомому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(700 тис. - загальний фонд, 648,513 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять восьмому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(700 тис. - загальний фонд, 648,591 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять дев’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1880 тис. - загальний фонд, 571,418 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сороковому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1857,507 тис. - загальний фонд, 4000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок першому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2640 тис. - загальний фонд, 1177,932 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок другому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2000 тис. - загальний фонд, 1663,433 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2500 тис. - загальний фонд, 2491,634 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок четвертому слова “(загальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок п’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(7280 тис. - загальний фонд, 1295,362 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок шостому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1220 тис. - загальний фонд, 126,27 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок сьомому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1160 тис. - загальний фонд, 187,661 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок восьмому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(6070 тис. - загальний фонд, 730 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сорок дев’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3930 тис. - загальний фонд, 470 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(4500 тис. - загальний фонд, 500 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят першому цифри “2295,836” і “3500” замінити відповідно цифрами “5216,252” і “579,584”;

в абзаці п’ятдесят другому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(6300 тис. - загальний фонд, 700 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3645 тис. - загальний фонд, 405 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят четвертому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3120 тис. - загальний фонд, 347,211 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят п’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(18500 тис. - загальний фонд, 2091,629 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят дев’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(9514,976 тис. - загальний фонд, 3104,724 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(7000 тис. - загальний фонд, 3104,724 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят першому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці шістдесят другому цифри і слова “(30745,78 тис. - загальний фонд, 4653,002 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(14662,432 тис. - загальний фонд, 20736,35 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят третьому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(4725,053 тис. - загальний фонд, 4699,075 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят четвертому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3124,075 тис. - загальний фонд, 3124,075 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят п’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1359,41 тис. - загальний фонд, 1330 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят шостому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(241,568 тис. - загальний фонд, 245 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят сьомому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2646,5 тис. - загальний фонд, 2853,5 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці шістдесят восьмому слова “(спеціальний фонд)” і “с. Воєводівка” замінити відповідно цифрами і словами “(770,834 тис. - загальний фонд, 875 тис.  - спеціальний фонд)” і “с. Воєводське”;

в абзаці шістдесят дев’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(783,5 тис. - загальний фонд, 783,5 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сімдесятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1092,166 тис. - загальний фонд, 1195 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сімдесят першому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(25539,684 тис. - загальний фонд, 651,042 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сімдесят п’ятому цифри “7194,182” замінити цифрами “7030,871”;

в абзаці сімдесят шостому цифри “3214,936” замінити цифрами “3107,689”;

в абзаці сімдесят сьомому цифри “9350,954” замінити цифрами “9243,771”;

в абзаці сімдесят дев’ятому цифри і слова “(743,958 тис. - загальний фонд, 2292,107 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці вісімдесятому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”, а цифри “16” - цифрами “19”;

в абзаці вісімдесят першому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”, а цифри “16” - цифрами “19”;

в абзаці вісімдесят другому цифри і слова “(743,958 тис. - загальний фонд, 651,042 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”, а цифри “16” - цифрами “19”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“7691,24 тис. (спеціальний фонд) - спеціальна техніка для обслуговування комунальної інфраструктури Новопсковської селищної територіальної громади - придбання

5107,171 тис. (спеціальний фонд) - дошкільний навчальний заклад “Колосок” по вул. Шкільній, 1, у с. Бутове Чмирівської об’єднаної територіальної громади - капітальний ремонт”;

11) у позиції “Львівська область”:

в абзаці шостому цифри і слова “(1000 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці дванадцятому цифри і слова “(4975,52 тис. - загальний фонд, 224,48 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “(2196,754 тис. - загальний фонд, 3003,246 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 224,48 - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці двадцятому цифри і слова “(1000 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять першому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1000 тис. - загальний фонд, 6750 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять восьмому цифри і слова “(3000 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці тридцять першому цифри і слова “(952,5 тис. - загальний фонд, 1050 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці тридцять другому цифри “2760” і “3000” замінити відповідно цифрами “1730” і “4030”;

в абзаці п’ятдесятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1570 тис. - загальний фонд, 6996,189 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят третьому цифри і слова “(1136,763 тис.  - загальний фонд, 1997,707 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят четвертому цифри і слова “(2000 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(3000 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят шостому цифри і слова “(2000 тис. - загальний фонд, 3000 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятдесят дев’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці шістдесят шостому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці шістдесят сьомому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2688,555 тис. - загальний фонд, 3493,006 тис. - спеціальний фонд)”;

12) у позиції “Миколаївська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 129237,953 тис. гривень (86158,635 тис. - загальний фонд, 43079,318 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 25304,057 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці п’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами і цифрами “(спеціальний фонд, у тому числі 1760,451 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

доповнити позицію абзацом такого змісту:

“16816,955 тис. (загальний фонд) - комунальне підприємство “Миколаївський міжнародний аеропорт” по Київському шосе, 9, у с. Баловне - реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки”;

13) у позиції “Одеська область”:

в абзаці другому цифри “33000” і “34000” замінити відповідно цифрами “34000” і “33000”;

в абзаці третьому цифри “13168,098”, “8328,983” і “4839,115” замінити відповідно цифрами “19924,872”, “16744,65” і “3180,222”;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п’ятому цифри “63144,506” і “26174,348” замінити відповідно цифрами “84818,854” і “4500”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“1100 тис. (300 тис. - загальний фонд, 800 тис. - спеціальний фонд) - фельдшерсько-акушерський пункт по вул. Грушевського, 108, у с. Саф’яни Ізмаїльського району - реконструкція під амбулаторію загальної практики сімейної медицини

15968,517 тис. (2000 тис. - загальний фонд, 13968,517 тис. - спеціальний фонд) - Красносільська загальноосвітня школа I-III ступеня Красносільської сільської ради по вул. Шкільній, 1, у с. Красносілка Лиманського району - капітальний ремонт

11619,4 тис. (4000 тис. - загальний фонд, 7619,4 тис. - спеціальний фонд) - проїзна частина вул. Артільної, на ділянці від вул. Кишинівської до вул. Межової, у м. Білгород-Дністровському на ділянці від вул. Межової до вул. Шевченка, у с. Бритівка Білгород-Дністровського району - капітальний ремонт

10278 тис. (3594,487 тис. - загальний фонд, 6683,513 тис. - спеціальний фонд) - автомобільна дорога загального користування державного значення Т-16-38 контрольно-пропускний пункт “Станіславка” - Станіславка - Мурована, км 15 + 600 - км 20 + 200 (окремими ділянками) - поточний середній ремонт

39277,309 тис. (29551,238 тис. - загальний фонд, 9726,071 тис. - спеціальний фонд) - автомобільна дорога загального користування державного значення Т-16-25 контрольно-пропускний пункт “Кучурган” - Біляївка - Маяки - Овідіополь на ділянці км 9 + 150 - км 12 + 272 - капітальний ремонт

15000 тис. (4648,739 тис. - загальний фонд, 10351,261 тис. - спеціальний фонд) - незавершене будівництво загальноосвітньої школи по вул. І. Франка у м. Ізмаїлі - реконструкція під спортивну школу”;

14) у позиції “Полтавська область”:

абзац п’ятий виключити;

абзац дев’ятий виключити;

в абзаці чотирнадцятому цифри і слова “9527,933 тис. (спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “14907,812 тис. (3000 тис. - загальний фонд, 11907,812 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сімнадцятому слово і цифру “корпус № 3” замінити словом і цифрою “корпус № 2”;

15) у позиції “Рівненська область”:

в абзаці другому цифри і слова “11060,235 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “8060,235 (загальний фонд)”;

в абзаці третьому цифри і слова “10000 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “23000 тис. (13000 тис. - загальний фонд, 10000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці десятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(7012,1 тис. - загальний фонд, 649,26 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці одинадцятому цифри і слова “10000 тис. (1694,003 тис. - загальний фонд, 8305,997 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “10000 тис. (загальний фонд)”;

абзац двадцятий виключити;

в абзаці двадцять третьому цифри і слова “10000 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “10000 тис. (1694,003 тис. - загальний фонд, 8305,997 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять сьомому цифри “17096,964” і “12903,036” замінити відповідно цифрами “10084,864” і “19915,136”;

16) у позиції “Сумська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 124073,583 тис. гривень (82715,722 тис. - загальний фонд, 41357,861 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 19361,072 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

абзац чотирнадцятий виключити;

в абзаці п’ятнадцятому цифри і слова “3106,523 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)” замінити цифрами і словами “8106,523 тис. (4190,286 тис. - загальний фонд, 3916,237 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“2571,997 тис. (1723,238 тис. - загальний фонд, 848,759 тис. - спеціальний фонд) - обласний комунальний навчально-тренувальний заклад обласної ради “Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа” по вул. Веретинівській, 27, у м. Сумах - капітальний ремонт стайні

6607,4 тис. (5999,904 тис. - загальний фонд, 607,496 тис. - спеціальний фонд) - обласний комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа по вул. 20 років Перемоги, 9а, у м. Сумах - реконструкція будівлі з улаштуванням надбудови

1462,735 тис. (980,032 тис. - загальний фонд, 482,703 тис. - спеціальний фонд) - гральне поле на території комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс № 16 Сумської міської ради по вул. Шишкіна, 12, у м. Сумах - реконструкція

1529,011 тис. (1024,437 тис. - загальний фонд, 504,574 тис. - спеціальний фонд) - дитячий майданчик на території комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс № 16 Сумської міської ради по вул. Шишкіна, 12, у м. Сумах - будівництво

1549,659 тис. (1038,271 тис. - загальний фонд, 511,388 тис. - спеціальний фонд) - спортивний майданчик на території комунальної установи Сумська загальноосвітня школа № 20 по вул. Металургів, 71, у м. Сумах - реконструкція

1223,481 тис. (спеціальний фонд) - придбання автогрейдера для комунального підприємства “Комбінат благоустрою” виконавчого комітету Лебединської міської ради у м. Лебедині

10275,528 тис. (8450,303 тис. - загальний фонд, 1825,225 тис. - спеціальний фонд) - Роменська загальноосвітня школа I-III ступеня № 7 по вул. Полтавській, 32, у м. Ромнах - капітальний ремонт

2000 тис. (загальний фонд) - Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа I-II ступеня - ліцей по вул. Свободи, 33, у м. Шостці - реконструкція

10836,38 тис. (загальний фонд) - вулиці Воронізька, Кожедуба у м. Шостці - капітальний ремонт проїзної частини

5914,456 тис. (спеціальний фонд) - Миколаївська спеціалізована школа I-III ступеня по вул. Шкільній, 6, у смт Миколаївка Білопільського району - капітальний ремонт

1287 тис. (загальний фонд) - будівля опорної школи Березівської сільської ради по вул. Довженка, 1, у с. Береза Глухівського району - капітальний ремонт

623,725 тис. (загальний фонд) - амбулаторія по вул. Есманський шлях, 2, у смт Есмань Глухівського району - капітальний ремонт приміщень

2000 тис. (загальний фонд) - Краснопільська загальноосвітня школа I-III ступеня Краснопільської районної ради по вул. Перемоги, 1, у смт Краснопілля - реконструкція (інженерні мережі та оздоблення приміщень)

586,022 тис. (загальний фонд - Тулиголівська загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Шлях, 22, у с. Тулиголове Кролевецького району - капітальний ремонт приміщення для забезпечення умов виховання дітей дошкільного навчального закладу

1274,529 тис. (загальний фонд) - Кролевецька загальноосвітня школа I-III ступеня № 5 Кролевецької міської ради на пл. Свободи, 35, у м. Кролевці - капітальний ремонт покрівлі

3724,472 тис. (1724,472 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд) - Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Незалежності, 25, у смт Недригайлів - реконструкція (інженерні мережі та оздоблення приміщень)

2530,991 тис. (1467,775 тис. - загальний фонд, 1063,216 тис. - спеціальний фонд) - сільський будинок культури у с. Нова Слобода Путивльського району - капітальний ремонт

4017,335 тис. (3008,668 тис. - загальний фонд, 1008,667 тис. - спеціальний фонд) - спортивний комплекс по просп. Іоанна Путивльського, 2, у м. Путивлі - капітальний ремонт

925,465 тис. (загальний фонд) - будівля Путивльської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 2 імені Г.Я. Базими Путивльської районної ради у м. Путивлі - реконструкція (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон)

688,555 тис. (спеціальний фонд) - будинок Путивльської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 імені Р. Руднєва Путивльської районної ради у м. Путивлі - реконструкція (утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон)

1003,68 тис. (загальний фонд) - Зноб-Новгородська загальноосвітня школа I-III ступеня у смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району - реконструкція частини спортивного майданчика під міні-футбольний майданчик із штучним покриттям

2876,286 тис. (1927,112 тис. - загальний фонд, 949,174 тис. - спеціальний фонд) - будівля Середино-Будської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 по вул. Троїцькій, 1, у м. Середині-Буді - капітальний ремонт (ремонт системи опалення, покрівлі, утеплення фасадів, заміна вікон і вхідних дверей)

3000 тис. (2010 тис. - загальний фонд, 990 тис. - спеціальний фонд) - футбольне поле та бігові доріжки спортивного комплексу по вул. Степанівській, 57, у смт Степанівка Сумського району - реконструкція

5014,01 тис. (3359,387 тис. - загальний фонд, 1654,623 тис. - спеціальний фонд) - Нижньосироватська загальноосвітня школа I-III ступеня імені Б. Грінченка по вул. Сумській, 127, у с. Нижня Сироватка Сумського району - реконструкція приміщень

1064,9 тис. (загальний фонд) - сільський стадіон, у с. Ображіївка Шосткинського району - реконструкція

1098,72 тис. (загальний фонд) - Клишківський навчально-виховний комплекс по вул. Калиновій, 1, у с. Клишки Шосткинського району - капітальний ремонт для підвищення енергоефективності (відновлення покрівлі та утеплення)

1395,406 тис. (загальний фонд) - Дружбівський міський будинок культури по вул. Шкільній, 13, у м. Дружбі Ямпільського району - капітальний ремонт фасаду з утепленням і заміною віконних і дверних блоків”;

17) у позиції “Тернопільська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 194751,65 тис. гривень (129834,434 тис. - загальний фонд, 64917,216 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 3801,931 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці дев’ятому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(4977,227 тис. - загальний фонд, 1322,773 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці дванадцятому цифри “6416,899” замінити цифрами “3376,329”;

в абзаці тринадцятому цифри і слова “363,801 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “400,891 тис. (363,801 тис. - загальний фонд, 37,090 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

в абзаці чотирнадцятому цифри “13003,112”, “6501,619” і “6501,493” замінити відповідно цифрами “12449,409”, “6501,619” і “5947,79”;

в абзаці двадцять першому цифри і слова “(7410,63 тис. - загальний фонд, 8000 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(9050,519 тис. - загальний фонд, 6360,111 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 2162,042 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.)”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“183,76 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) - будівля по вул. Галицькій, 16, у смт Козлів Козівського району - реконструкція під центр надання адміністративних послуг

96,266 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) - фельдшерсько-акушерський пункт по вул. Галицькій, 113, у с. Великі Гаї Тернопільського району - реконструкція під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини

3277,157 тис. (2723,454 тис. - загальний фонд, 553,703 тис. - спеціальний фонд) - спортивний комплекс по вул. І. Франка, 8, у м. Бережанах - будівництво”;

18) у позиції “Харківська область”:

в абзаці сьомому цифри і слова “(3941,987 тис. - загальний фонд, 2315,136 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці дев’ятому цифри і слова “(1402,268 тис. - загальний фонд, 12542,347 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці десятому цифри “6203” і “2659,974” замінити відповідно цифрами “8576,769” і “286,205”;

в абзаці дванадцятому цифри і слова “(10000 тис. - загальний фонд, 4920,984 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці чотирнадцятому цифри “10718,306” і “5149,348” замінити відповідно цифрами “8767,808” і “7099,846”;

19) у позиції “Херсонська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 193901,346 тис. гривень (129267,564 тис. - загальний фонд, 64633,782 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 10777,165 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“9000 тис. (спеціальний фонд) - спортивний майданчик із штучним покриттям загальноосвітньої школи I-III ступеня № 47 по вул. Філатова, 30, у м. Херсоні - реконструкція

3977,138 тис. (спеціальний фонд) - плавальний басейн по вул. Покровській, 43а, у с. Чорнобаївка - реконструкція

795 тис. (спеціальний фонд) - спортивний майданчик із штучним покриттям по вул. Соборній, 52, у м. Генічеську - будівництво

2777,662 тис. (спеціальний фонд) - створення спортивної інфраструктури на території Чаплинської селищної ради, у тому числі:

1388,768 тис. (спеціальний фонд) - спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям на території Магдалинівської філії опорного закладу Чаплинської спеціалізованої школи I-III ступеня по вул. Молодіжній, 19, у с. Магдалинівка Чаплинського району - реконструкція

1388,894 тис. (спеціальний фонд) - спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям на території Першокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Тимошенка, 22, у с. Першокостянтинівка Чаплинського району - реконструкція

770 тис. (спеціальний фонд) - спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям на території Строганівської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Шкільній, 19, у с. Строганівка - реконструкція

1261,074 тис. (спеціальний фонд) - спортивна зала по вул. Соборній, 44, у с. Чорнобаївка Білозерського району - реконструкція

1302,252 тис. (спеціальний фонд) - приміщення спортзалу Нововоронцовської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 1 по вул. Суворова, 6, у смт Нововоронцовка - капітальний ремонт

1329 тис. (спеціальний фонд) - комплексний спортивний майданчик із штучним покриттям по вул. 40 років Перемоги, 12, у с. Музиківка Білозерського району - будівництво

1408,416 тис. (спеціальний фонд) - спортивний майданчик для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Молодіжній, 20а, у с. Улянівка Скадовського району - реконструкція”;

20) у позиції “Хмельницька область”:

в абзаці другому цифри “4506,937” і “10000” замінити відповідно цифрами “5506,937” і “9000”;

в абзаці сьомому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2093 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці дев’ятому цифри “2000” і “2442,7” замінити відповідно цифрами “3000” і “1442,7”;

в абзаці тринадцятому цифри “7575” і “10000” замінити відповідно цифрами “9075” і “8500”;

в абзаці двадцять першому цифри і слова “(3907,8 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять шостому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(0,498 тис. - загальний фонд, 2093 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцять восьмому цифри “678,824” і “4000” замінити відповідно цифрами “2678,824” і “2000”;

в абзаці тридцять четвертому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1718 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять п’ятому цифри “4000” і “8000” замінити відповідно цифрами “10000” і “2000”;

в абзаці тридцять восьмому цифри “4938,819” і “3000” замінити відповідно цифрами “2438,819” і “5500”;

в абзаці сороковому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2655,876 тис. - загальний фонд, 4092,2 тис. - спеціальний фонд)”;

21) у позиції “Черкаська область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 136362,664 тис. гривень (91182,853 тис. - загальний фонд, 45179,811 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 2019,2 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці четвертому цифри і слова “10987,963 тис. (загальний фонд)” замінити цифрами і словами “18891,248 тис. (18787,963 тис. - загальний фонд, 103,285 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятому цифри “17948,82” і “15597,41” замінити відповідно цифрами “10148,82” і “7797,41”;

доповнити позицію абзацами такого змісту:

“506,522 тис. (загальний фонд) - впровадження заходів щодо покращення інфраструктури с. Білозір’я Черкаського району шляхом будівництва велосипедної доріжки по вул. Незалежності від вул. Гагаріна до вул. Чмиренка

588,592 тис. (127,108 тис. - загальний фонд, 461,484 тис. - спеціальний фонд) - придбання спецтехніки для комунального підприємства “Відродження” Матусівської сільської ради”;

22) у позиції “Чернівецька область”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“усього - 167591,098 тис. гривень (111727,399 тис. - загальний фонд, 55863,699 тис. - спеціальний фонд, у тому числі 230,236 тис. - за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі:”;

в абзаці третьому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(12008,566 тис. - загальний фонд, 2548,574 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці п’ятому цифри “7916,684” замінити цифрами “7417,098”, а слова “(загальний фонд)” - цифрами і словами “(6417,098 тис. - загальний фонд, 1000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці сьомому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(10652,302 тис. - загальний фонд, 4000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці восьмому слова “(загальний фонд)” замінити цифрами і словами “(6022,503 тис. - загальний фонд, 1850,72 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці дванадцятому цифри і слова “(3511,525 тис. - загальний фонд, 2000 тис. - спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці шістнадцятому цифри “4000” замінити цифрами “9000”, а слова “(загальний фонд)” - цифрами і словами “(6000 тис. - загальний фонд, 3000 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці двадцятому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці двадцять першому цифри “14534,565”, “5513,541” і “9021,024” замінити відповідно цифрами “8966,539”, “4513,541” і “4452,998”;

в абзаці двадцять другому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(1067,625 тис. - загальний фонд, 1067,625 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять першому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2500 тис. - загальний фонд, 2500 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять третьому цифри “7862,643”, “2862,643” і “5000” замінити відповідно цифрами “11085,255”, “2862,643” і “8222,612”;

в абзаці тридцять четвертому слова “(загальний фонд)” замінити словами “(спеціальний фонд)”;

в абзаці тридцять сьомому слова “(спеціальний фонд)” замінити словами “(загальний фонд)”;

в абзаці тридцять восьмому цифри “4919,826” замінити цифрами “2919,826”;

в абзаці тридцять дев’ятому слова “(спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “(2613,15 тис. - загальний фонд, 2613,15 тис. - спеціальний фонд)”;

23) у позиції “м. Київ”:

в абзаці четвертому цифри і слова “53200 тис. (33004,021 тис. - загальний фонд, 20195,979 тис. - спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “20195,979 тис. (спеціальний фонд)”;

в абзаці сьомому цифри і слова “16110,43 тис. (спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “49114,451 тис. (33004,021 тис. - загальний фонд, 16110,430 тис. - спеціальний фонд)”;

абзац дев’ятий виключити;

в абзаці десятому цифри і слова “6275,9 тис. (спеціальний фонд)” замінити цифрами і словами “13777,108 тис. (11377,5 тис. - загальний фонд, 2399,608 тис. - спеціальний фонд)”;

в абзаці одинадцятому цифри “15504,472” замінити цифрами “19380,764”.


Publications of document