Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 871
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003
N 124 ( 124-2004-п ) від 04.02.2004
N 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005
N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012
N 425 ( 425-2012-п ) від 21.05.2012
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015
N 1010 ( 1010-2015-п ) від 02.12.2015
N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 871
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 707
( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1010
( 1010-2015-п ) від 02.12.2015 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 87
( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

4. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 227
( 227-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 156), слово
"Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".
5. В абзаці першому пункту 2 Положення про порядок і умови
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1995 р. N 232 ( 232-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6,
ст. 159), слова "Комітеті у справах нагляду за страховою
діяльністю" замінити словами "Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг".
6. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування спортсменів вищих категорій, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 378
( 378-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 203), слово
"Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".
7. У пункті 6 Положення про обов'язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. N 469
( 469-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 231; 1996 р., N 16,
ст. 451), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 87
( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

10. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових осіб Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації і його
територіальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 196 ( 196-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 7, ст. 213), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами
"Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 425
( 425-2012-п ) від 21.05.2012 }

12. В абзаці десятому пункту 3 Положення про обов'язкове
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня
1996 р. N 959 ( 959-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889), слово
"Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16
( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 124
( 124-2004-п ) від 04.02.2004 )

15. В абзаці другому пункту 6 Тимчасового положення про
товариство взаємного страхування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 ( 132-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 64), слово
"Укрстрахнаглядом" замінити словами "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг".
16. У підпункті 4 пункту 6 Типового положення про організацію
діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 ( 8-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18), слово "Укрстрахнагляду"
замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг".
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821
( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 )
19. У підпункті "б" пункту 2 та пункті 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1280 ( 1280-98-п ) "Про
впровадження механізму страхування експортних та кредитних
ризиків" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1228) слова
"Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити
словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України" у відповідному відмінку.
20. У пункті 5 Порядку та умов обов'язкового страхування
медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим
інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком
ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1998 р. N 1642 ( 1642-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 42, ст. 1552), слово "Укрстрахнагляду"
замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг".
21. В абзацах третьому, четвертому пункту 3, абзаці першому
пункту 6 та абзаці п'ятому пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 грудня 1998 р. N 1926 ( 1926-98-п ) "Про створення
мережі закладів з організації надання медичної допомоги
"Асістанс-Україна" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 49,
ст. 1796) слова "Комітет у справах нагляду за страховою
діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16
( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )
24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
15 вересня 1999 р. N 1690 ( 1690-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 37, ст. 1866) слова "Комітетові у справах нагляду за
страховою діяльністю", у пункті 2 Умов конкурсу на залучення
іноземних інвесторів до заснування центрального закладу
"Асістанс-Україна", затверджених зазначеною постановою, слово
"Укрстрахнагляду" замінити словами "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609
( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 }


Publications of document