Document 871-2003-п, previous version — Revision on May 12, 2007, on the basis - 707-2007-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 871
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003
N 124 ( 124-2004-п ) від 04.02.2004
N 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005
N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 871
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 707
( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }

2. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного особистого страхування посадових осіб органів державної
податкової служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 3 червня 1994 р. N 349 ( 349-94-п ) (ЗП України,
1994 р., N 9, ст. 232; Офіційний вісник України, 1998 р., N 34,
ст. 1277), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
3. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов державного
обов'язкового страхування службових осіб державних органів у
справах захисту прав споживачів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 385 ( 385-94-п ) (ЗП
України, 1994 р., N 10, ст. 240; Офіційний вісник України,
2002 р., N 34, ст. 1588), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами
"Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
4. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 227
( 227-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 156), слово
"Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".
5. В абзаці першому пункту 2 Положення про порядок і умови
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1995 р. N 232 ( 232-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6,
ст. 159), слова "Комітеті у справах нагляду за страховою
діяльністю" замінити словами "Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг".
6. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування спортсменів вищих категорій, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 378
( 378-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 203), слово
"Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".
7. У пункті 6 Положення про обов'язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. N 469
( 469-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 231; 1996 р., N 16,
ст. 451), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
8. В абзаці третьому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування працівників державної лісової охорони,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня
1995 р. N 589 ( 589-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 260),
слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".
9. В абзаці першому пункту 8 постанови Кабінету Міністрів
України від 1 листопада 1995 р. N 873 ( 873-95-п ) "Про результати
комплексних перевірок діяльності довірчих товариств" слова
"Головну державну податкову інспекцію" замінити словами "Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг".
10. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових осіб Державного комітету України
по стандартизації, метрології та сертифікації і його
територіальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 12 лютого 1996 р. N 196 ( 196-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 7, ст. 213), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами
"Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
11. В абзаці другому пункту 12 Положення про надання митним
органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки
товарів до митниць призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 700 ( 700-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 14, ст. 387; Офіційний вісник України,
1999 р., N 11, ст. 424), слово "Укрстрахнагляд" замінити словами
"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг".
12. В абзаці десятому пункту 3 Положення про обов'язкове
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня
1996 р. N 959 ( 959-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889), слово
"Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16
( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 124
( 124-2004-п ) від 04.02.2004 )

15. В абзаці другому пункту 6 Тимчасового положення про
товариство взаємного страхування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 ( 132-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 64), слово
"Укрстрахнаглядом" замінити словами "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг".
16. У підпункті 4 пункту 6 Типового положення про організацію
діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 ( 8-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18), слово "Укрстрахнагляду"
замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг".
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821
( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 )
19. У підпункті "б" пункту 2 та пункті 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1280 ( 1280-98-п ) "Про
впровадження механізму страхування експортних та кредитних
ризиків" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1228) слова
"Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити
словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України" у відповідному відмінку.
20. У пункті 5 Порядку та умов обов'язкового страхування
медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними професійних
обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим
інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком
ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1998 р. N 1642 ( 1642-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 42, ст. 1552), слово "Укрстрахнагляду"
замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг".
21. В абзацах третьому, четвертому пункту 3, абзаці першому
пункту 6 та абзаці п'ятому пункту 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 грудня 1998 р. N 1926 ( 1926-98-п ) "Про створення
мережі закладів з організації надання медичної допомоги
"Асістанс-Україна" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 49,
ст. 1796) слова "Комітет у справах нагляду за страховою
діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16
( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )
24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
15 вересня 1999 р. N 1690 ( 1690-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 37, ст. 1866) слова "Комітетові у справах нагляду за
страховою діяльністю", у пункті 2 Умов конкурсу на залучення
іноземних інвесторів до заснування центрального закладу
"Асістанс-Україна", затверджених зазначеною постановою, слово
"Укрстрахнагляду" замінити словами "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
25. У позиції 8 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2002 р., N 23, ст. 1103):
абзац "страхова діяльність" виключити;
доповнити перелік позицією 33 такого змісту:
"33. Державна комісія з регулювання страхова діяльність".
ринків фінансових послуг
( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )on top