Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 жовтня 2008 р. N 870
Київ
Про внесення змін до Порядку
проведення грошової оцінки документів
Національного архівного фонду

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку проведення грошової оцінки документів
Національного архівного фонду, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 1649 ( 1649-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3277), такі зміни:
абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
"експертно-перевірні комісії центральних та галузевих
державних архівів, Національної академії наук, державного архіву
Автономної Республіки Крим, державних архівів областей, мм. Києва
і Севастополя, а також фондово-закупівельні комісії музеїв та
експертно-оцінні комісії бібліотек, що перебувають у державній чи
комунальній власності (далі - комісії);";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Грошова оцінка комісією проводиться на підставі рішення,
прийнятого керівником відповідного державного архіву, музею,
бібліотеки, президією Національної академії наук.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28


Publications of document