Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.57)

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці першому пункту 17-2.3 статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., № 49, ст. 527; 2009 p., № 43, ст. 638) слова і цифри "з кількістю великої рогатої худоби не менше 500 голів, свиноматок - не менше 1200 голів та птиці - не менше 1 мільйона голів" замінити словами "для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 січня 2015 року
№ 87-VIIIPublications of document