Document 87-VIII, valid, current version — Adoption on January 13, 2015
( Last event — Entry into force, gone February 1, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.57)

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці першому пункту 17-2.3 статті 17-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., № 49, ст. 527; 2009 p., № 43, ст. 638) слова і цифри "з кількістю великої рогатої худоби не менше 500 голів, свиноматок - не менше 1200 голів та птиці - не менше 1 мільйона голів" замінити словами "для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 січня 2015 року
№ 87-VIII
on top