Document 868-2019-п, valid, current version — Adoption on October 9, 2019
( Last event — Entry into force, gone October 12, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2019 р. № 868
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 та від 2 липня 2014 р. № 228

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 93, ст. 3068; 2016 р., № 78, ст. 2605) та від 2 липня 2014 р. № 228 “Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455; 2016 р., № 73, ст. 2463; 2017 р., № 73, ст. 2248) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2019 р. № 868

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 та від 2 липня 2014 р. № 228

1. Пункти 15, 17 та 22 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040, виключити.

2. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228:

1) підпункти 11, 20-24 пункту 4 виключити;

2) у пункті 12:

абзац одинадцятий підпункту 3 викласти в такій редакції:

“ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби”;

доповнити пункт підпунктом 12-4 такого змісту:

“12-4) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;”;

підпункт 13-1 викласти в такій редакції:

“13-1) утворює уповноважені органи з питань пробації, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації, утворені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення до відзначення державними нагородами України, а також затверджує їх положення (статути);”;

3) в абзаці третьому пункту 12-1 слова “за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби” виключити;

4) у пункті 12-2:

підпункт 7 після слів “службовців апарату Мін’юсту” доповнити словами “, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України”;

підпункти 12-14 виключити;

у підпункті 19 слова “, керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту” виключити.on top