Document 8658-XI, invalid, current version — Loss of force on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про внесення змін до статей 64 і 203 Цивільного
процесуального кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 4, ст. 45 )
( Указ затверджено Законом
N 8816-XI ( 8816-11 ) від 17.02.1990, ВВР, 1990, N 10, ст.133 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
( 1501-06, 1502-06 ) такі зміни:
1. У статті 64 ( 1501-06 ):
пункти 1-9 частини першої замінити пунктами 1-11 такого
змісту:
"1) при ціні позову до 100 карбованців - 5 карбованців;
2) при ціні позову понад 100 карбованців до 500 карбованців -
6 процентів ціни позову;
3) при ціні позову понад 500 карбованців до 1000
карбованців - 8 процентів ціни позову;
4) при ціні позову понад 1000 карбованців - 10 процентів ціни
позову;
5) по спорах колгоспів і міжколгоспних організацій з
державними, кооперативними та іншими громадськими підприємствами,
організаціями і установами, а також між собою - розмір пошлини
визначається за ціною позову відповідно до пунктів 1-4 цієї
статті;
6) по позовах про розірвання шлюбу - 30 карбованців;
7) по позовах про розірвання повторного шлюбу - 50
карбованців;
8) у разі поділу майна при розірванні шлюбу - розмір пошлини
визначається за ціною позову відповідно до пунктів 1-4 цієї
статті;
9) по позовах про розірвання шлюбу з особами, визнаними в
установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними
внаслідок душевної хвороби або недоумства, чи з особами,
засудженими до позбавлення волі на строк не менш як три роки, - 5
карбованців;
10) по позовах про зміну або розірвання договору найму жилих
приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про
звільнення майна від арешту і по інших позовах немайнового
характеру (або таких, що не підлягають оцінці), а також заяви
(скарги) у справах окремого провадження - 10 карбованців;
11) по переддоговірних спорах колгоспів і міжколгоспних
організацій з державними, кооперативними та іншими громадськими
підприємствами, а також між собою - 25 карбованців";
частину третю викласти в такій редакції:
"За повторну видачу копії судового рішення, ухвали та іншої
постанови суду державна пошлина оплачується в розмірі 3
карбованців і, крім того, 60 копійок за кожну виготовлену
сторінку".
2. У частині шостій статті 203 ( 1502-06 ) слова "визначити
суму в розмірі від 100 до 200 карбованців" замінити словами
"визначити суму в передбачених законодавством розмірах - від 100
до 200 чи від 200 до 300 карбованців".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 січня 1990 р.
N 8658-XIon top