Документ 8627-X, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального і Цивільного
процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 14, ст. 321 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 20 березня 1985 р.
N 8627-Xвгору