Document 862-08, first version — Adoption on July 21, 1972
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення доповнень і змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972 р., N 1, ст. 260)

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
18 травня 1972 року "Про внесення доповнень і змін до Основ
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) такі доповнення і зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Поняття тяжкого злочину
Тяжкими злочинами визнаються перелічені в частині другій цієї
статті умисні діяння, що являють підвищену суспільну небезпеку.
До тяжких злочинів належать: особливо небезпечні державні
злочини (статті 56 - 65); бандитизм (стаття 69); дії, що
дезорганізують роботу виправно-трудових установ (стаття 69-1);
контрабанда (стаття 70); масові безпорядки (стаття 71);
пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 78);
виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів (стаття
79); порушення правил про валютні операції і спекуляція валютними
цінностями або цінними паперами при обтяжуючих обставинах (стаття
80 частина 2); розкрадання державного або громадського майна у
великих розмірах або в особливо великих розмірах (статті 81
частина 3, 82 частина 3, 83 частина 3, 84 частина 3 і 86-1);
розкрадання державного або громадського майна шляхом грабежу,
вчинене при обтяжуючих обставинах (стаття 82 частина 2); розбій з
метою заволодіння державним, громадським майном або особистим
майном громадян (статті 86 і 142); вчинене при обтяжуючих
обставинах умисне знищення або пошкодження державного чи
громадського майна або особистого майна громадян (статті 89
частини 2 і 3 та 145 частина 2); умисне вбивство (статті 93, 94 і
96); умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 101); згвалтування
(стаття 117); грабіж при обтяжуючих обставинах (стаття 141 частина
2); спекуляція при обтяжуючих обставинах (стаття 154 частина 2);
перевищення влади або службових повноважень при обтяжуючих
обставинах (стаття 166 частина 2); одержання хабара (стаття 168);
посередництво в хабарництві або дача хабара при обтяжуючих
обставинах (статті 169 частина 2 і 170 частина 2); притягнення
завідомо невинного до кримінальної відповідальності при обтяжуючих
обставинах (стаття 174 частина 2); примушення давати показання при
обтяжуючих обставинах (стаття 175 частина 2); винесення завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, якщо воно
спричинило тяжкі наслідки (стаття 176 частина 2); посягання на
життя працівника міліції або народного дружинника (стаття 190-1);
злісне або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3);
розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових
речовин (стаття 223); вчинене з метою збуту розкрадання,
виготовлення, придбання або зберігання наркотичних речовин, а так
само збут таких речовин (статті 81, 82, 83, 84 і 229); непокора
при обтяжуючих обставинах (стаття 232 пункти "б" і "в"); опір
начальникові або примушення його до порушення службових обов'язків
(стаття 234); насильницькі дії щодо начальника (стаття 236);
дезертирство (стаття 241); умисне знищення або пошкодження
військового майна при обтяжуючих обставинах (стаття 245 пункти "б"
і "в"); порушення правил несення бойового дежурства при обтяжуючих
обставинах (стаття 251 пункти "в" і "г")".
2) Внести до статті 25 Кодексу такі зміни:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Позбавлення волі встановлюється на строк від трьох місяців
до десяти років, а за особливо тяжкі злочини, за злочини, що
спричинили особливо тяжкі наслідки, і для особливо небезпечних
рецидивістів у випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і
цим Кодексом, - не більше п'ятнадцяти років";
б) абзаци 2 і 3 частини четвертої викласти в такій редакції:
"засуджуваним вперше до позбавлення волі за злочини, що не є
тяжкими, або засуджуваним вперше до позбавлення волі на строк не
більше трьох років за тяжкі злочини, - в колоніях загального
режиму; засуджуваним вперше до позбавлення волі на строк більше трьох
років за тяжкі злочини, - в колоніях посиленого режиму";
в) частину шосту викласти в такій редакції:
"Відбування покарання у виховно-трудових колоніях
призначається: неповнолітнім чоловічої статі, засуджуваним вперше до
позбавлення волі за злочини, що не є тяжкими, або засуджуваним
вперше до позбавлення волі на строк не більше трьох років за тяжкі
злочини, а також неповнолітнім жіночої статі - в колоніях
загального режиму; неповнолітнім чоловічої статі, які раніше відбували покарання
у вигляді позбавлення волі, а також засуджуваним до позбавлення
волі на строк більше трьох років за тяжкі злочини, - в колоніях
посиленого режиму";
г) частину восьму викласти в такій редакції:
"Позбавлення волі у вигляді ув'язнення в тюрмі на весь строк
покарання або частину його може бути призначено: особливо небезпечним рецидивістам; особам, які по досягненні вісімнадцятирічного віку вчинили
особливо небезпечні державні злочини; особам, які по досягненні вісімнадцятирічного віку вчинили
інші тяжкі злочини і засуджуються за них до позбавлення волі на
строк більше п'яти років".
3) Примітки I та II до статті 25 Кодексу виключити.
4) Частину другу статті 35 Кодексу викласти в такій редакції:
"Конфіскацію майна може бути призначено тільки за державні і
корисливі злочини у випадках, зазначених у законі".
2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:
1) В частині другій статті 405 Кодексу слова "тяжкі злочини,
зазначені в примітках I і II до статті 25 Кримінального кодексу
УРСР" замінити словами "особливо небезпечні державні злочини,
незалежно від строку покарання, і щодо осіб, засуджених за інші
тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років".
2) В частині п'ятій статті 407 Кодексу слова "зазначені у
примітці I до статті 25 Кримінального кодексу УРСР" замінити
словами "до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років".
3. Цей Указ набирає чинності з 1 вересня 1972 року і
зворотної сили не має.

Перший заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР С.СТЕЦЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 21 липня 1972 року
N 862-VIIIon top