Document 857-2016-п, valid, current version — Adoption on November 23, 2016
( Last event — Entry into force, gone November 29, 2016. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 857
Київ

Про внесення змін у додатки 2 і 3 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додатки 2 і 3 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2016 р., № 71, ст. 2373), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2016 р. № 857

ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 2 і 3 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки

1. Підпункти 18-20 пункту 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

кількість домогосподарств, тис. одиниць

14,08


7,9

6,18

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенергоефективності

державний бюджет

83,869764


27

56,869764

кількість домогосподарств, тис. одиниць

135,5


41

94,5

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

Держенергоефективності

державний бюджет

1039,779529


255

784,779529

кількість будинків, одиниць

2027


1600

427

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

150,116127


97,92

52,196127”.

2. Абзаци дванадцятий - чотирнадцятий пункту 2 додатка 3 у графі “Найменування показників виконання завдання” викласти в такій редакції:

“Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

кількість домогосподарств, тис. одиниць

14,08


7,9

6,18

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

135,5


41

94,5

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

кількість будинків, одиниць

2027


1600

427”.
on top