Document 854-2017-п, valid, current version — Adoption on November 15, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 22, 2017. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. № 854
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 34, ст. 2064, № 40, ст. 2544) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 854

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

1. У підпункті 3 пункту 3 постанови:

1) абзац третій підпункту “в” після слів “старшого наукового співробітника” доповнити словами “, старшого дослідника”;

2) абзац третій підпункту “г” після слів “кандидата наук” доповнити словами “, доктора філософії”.

2. У розділі I додатка 2 до постанови:

1) у підрозділі 1:

позицію

“Керівники основних підрозділів; головний інженер

10-12”

замінити такими позиціями:

“Керівники основних підрозділів, посади яких віднесено до педагогічних посад

12-14

Керівники основних підрозділів, посади яких не віднесено до педагогічних посад; головний інженер

10-12”;

позиції

“Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15-21

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

20”

замінити такими позиціями:

“Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до педагогічних посад

17-23

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

15-21

Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

22”;

2) у графі “Посада” підрозділу 2:

позицію “Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій” після слів “усіх типів і найменувань” доповнити словом “, училищ”;

позицію “Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)” після слів “завідувач лабораторії” доповнити словом “училищ,”;

позицію “Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)” після слів “виробничої практики” доповнити словом “училищ,”.on top