Document 85-VIII, valid, current version — Revision on January 1, 2019, on the basis - 2621-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.84)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 928-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.54
№ 1801-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 3, ст.31
№ 2246-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 3-4, ст.26
№ 2621-VIII від 22.11.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.9}

{Дію статті 1 зупинено до завершення антитерористичної операції згідно із Законами № 928-VIII від 25.12.2015, № 1801-VIII від 21.12.2016, № 2246-VIII від 07.12.2017} Стаття 1. Метою цього Закону є встановлення додаткових гарантій щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають на територіях, де проводиться антитерористична операція, та громадян, які тимчасово переселені в інші населені пункти України з територій, на яких проводиться антитерористична операція. До 31 грудня 2020 року цим громадянам має бути погашена заборгованість із виплат заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції, а також встановлено додаткові гарантії захисту житлових та майнових прав громадян, звільнених на підставі зазначених обставин, до моменту їх працевлаштування, за умови отримання ними статусу зареєстрованого безробітного.

{Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2621-VIII від 22.11.2018}

Стаття 2. Встановити мораторій на час, визначений у статті 1 цього Закону, на застосування примусової реалізації житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень) громадян, визначених у статті 1 цього Закону.

Встановити мораторій на час, визначений у статті 1 цього Закону, на нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси підприємствами - виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, що надають такі послуги у районі проведення антитерористичної операції.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону розробити порядок погашення заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 січня 2015 року
№ 85-VIII
on top