Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 30, 1996846
Document 846-96-п, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 1861-2002-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 липня 1996 р. N 846
Київ
( Постанова втрачає чинність з 1 січня 2004 року
на підставі Постанови КМ
N 1861 ( 1861-2002-п ) від 12.12.2002 )

Про верифікацію сертифікатів про
походження товарів з України
( Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

З метою запровадження верифікації сертифікатів про походження
товарів з України відповідно до вимог міжнародних угод, укладених
Україною, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що з 1 вересня 1996 р. верифікація
(встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з
України здійснюється виключно Державним митним комітетом. 2. Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного митного комітету на 20 одиниць для створення
управління з верифікації сертифікатів про походження товарів.
Фінансування додаткових витрат на утримання зазначеної
чисельності працівників центрального апарату Державного митного
комітету провести за рахунок і в межах видатків, передбачених
статтею 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996
рік" ( 96/96-ВР ) на утримання митних органів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд.52on top