Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on September 25, 2019846
Document 846-2019-п, valid, current version — Adoption on September 25, 2019
( Last event — Entry into force, gone September 27, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 вересня 2019 р. № 846
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 846

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2019 р., № 41, ст. 1444, № 59, ст. 2039) позицію

“ДПС

1618

1618

28252

28252”

замінити такими позиціями:

“ДФС

370

370

4634

4634

ДПС

1248

1248

23618

23618”.

2. Абзац другий пункту 7 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 55, ст. 1507), після слів “податкової міліції” доповнити словами “, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції”.

3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2105):

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:

“Державна фіскальна служба України”;

2) пункт 13 розділу III доповнити абзацом такого змісту:

“Державна фіскальна служба України”.

4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1200 “Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 7, ст. 208):

1) в абзаці другому слова “, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску” виключити;

2) абзац четвертий після слова “правонаступниками” доповнити словом “майна,”;

3) в абзаці шостому слова “та Державної митної служби” замінити словами “, Державної митної служби та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України”;

4) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Державна фіскальна служба до часу утворення центральних органів виконавчої влади, зазначених у цьому пункті, має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Підрозділи податкової міліції у складі Державної фіскальної служби продовжують здійснювати повноваження та виконувати функції з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, здійснюючи оперативно-розшукову, кримінальну процесуальну та охоронну функції до завершення здійснення заходів з утворення центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.”.

5. У Положенні про Державну податкову службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 900):

1) у пункті 1 слова “, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС” виключити;

2) у пункті 3:

у підпункті 1 слова “державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства,” та “а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску,” виключити;

в абзаці третьому підпункту 2 слова “державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС,” виключити;

3) підпункти 38-41, 43-48 пункту 4 виключити;

4) абзац другий пункту 7 виключити.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 537 “Про утворення територіальних органів Державної податкової служби” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 52, ст. 1789):

1) пункт 3 після слів “Державної податкової служби” доповнити словами “та центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України”;

2) доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:

“4. Визначити територіальні органи Державної податкової служби правонаступниками майна, прав та обов’язків територіальних органів Державної фіскальної служби, що реорганізуються згідно з пунктом 2 цієї постанови, у відповідних сферах діяльності.”.

7. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 682 “Питання Державної податкової служби” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2434) слова “, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу” виключити.on top