Document 845-2013-п, invalid, current version — Loss of force on July 10, 2019, on the basis - 552-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2013 р. № 845
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 552 від 26.06.2019} 

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 293, № 71, ст. 2673; 2008 р., № 8, ст. 201, № 28, ст. 887, № 63, ст. 2134, № 93, ст. 3074; 2011 р., № 12, ст. 517; 2012 р., № 81, ст. 3277), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2013 р. № 845

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

1. Пункт 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

2. Доповнити Порядок пунктом 9-1 такого змісту:

“9-1. Розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.”.on top