Document 8411-XI, current version — Approval on December 22, 1989, on the basis - 8473-XI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до статті 255
Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 49, ст. 673 )
( Указ затверджено Законом
N 8473-XI ( 8473-11 ) від 01.12.89, ВВР, 1989, N 50, ст. 696 )

З метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР
про адміністративні правопорушення Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до статті 255 Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24,
ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539,
N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. 453, 454, N 35,
ст. 674, N 49, ст. 1009; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184;
1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236) такі зміни і доповнення:
У частині першій цієї статті:
в абзаці другому пункту 1 цифри "153, 154, 156-160-2"
замінити цифрами "153-160-2";
пункт 11 після цифр "91" доповнити цифрами "97-1";
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"член інспекції робітничого контролю профспілок
(стаття 155)".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 23 листопада 1989 року
N 8411-XIon top