Document 84/94-ВР, valid, current version — Adoption on July 5, 1994
( Last event — Entry into force, gone July 27, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення доповнення до статті 218 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.288 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1.Частину другу статті 218 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 24,
ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст. 539,
N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454; 1988
р., N 52, ст.1184; 1989 р., N 22, ст.236; 1990 р., N 5, ст.60,
N 12, ст.194; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32,
ст.457, N 39, ст.570; 1993 р., N 15, ст.131; 1994 р., N 12, ст.58,
N 19, ст.111) після слів і цифр "частинами першою і другою статті
178" доповнити словом і цифрами "статтями 197, 198, 199".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 5 липня 1994 року
N 84/94-ВРon top