Document 838-XII, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР, Положення про товариські суди
Української РСР та Положення про комісії в справах
неповнолітніх Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 15, ст.178 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів Української РСР такі
зміни:
{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
II. У частині другій статті 7 Положення про товариські суди
Української РСР ( 1852-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985
р., N 44, ст. 1054) слова "органи внутрішніх справ, прокуратура
або суд" замінити словами "суд, прокурор, слідчий або орган
дізнання".
III. У Положенні про комісії в справах неповнолітніх
Української РСР ( 283-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985
р., N 44, ст. 1055):
пункт "в" статті 17 викласти в такій редакції:
"в) які вчинили діяння, що містить ознаки злочину, у віці від
14 до 18 років і відносно яких закрито кримінальну справу в
порядку, передбаченому статтею 9 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР";
у пункті "а" частини першої статті 28 слова і цифри "статтями
9 і 13-1" замінити словом і цифрою "статтею 9".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 18 березня 1991 року
N 838-XII
on top