Про Державну премію України імені Олександра Довженка
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation, Composition of collective body on December 12, 1994833
Document 833-94-п, current version — Revision on February 15, 2006, on the basis - 147-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 1994 р. N 833
Київ
Про Державну премію України імені
Олександра Довженка

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 903 ( 903-96-п ) від 02.08.96
N 2 ( 2-99-п ) від 04.01.99
N 1287 ( 1287-99-п ) від 19.07.99
Розпорядженням КМ
N 395-р ( 395-2005-р ) від 14.09.2005
Постановою КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

На виконання Указу Президента України від 10 вересня 1994 р.
N 511 ( 511/94 ) "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня
народження Олександра Довженка" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну премію України імені
Олександра Довженка (додається).
2. Утворити Комітет з Державної премії України імені
Олександра Довженка. Затвердити Положення про Комітет і
персональний склад Комітету (додаються).
Дозволити голові Комітету з Державної премії України імені
Олександра Довженка вносити у разі потреби зміни до його складу.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
3. Міністерству фінансів передбачати з 1995 року кошти на
виплату Державної премії України імені Олександра Довженка.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 833
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну премію України імені
Олександра Довженка
1. Державна премія України імені Олександра Довженка (далі -
премія) присуджується за видатний внесок у розвиток українського
кіномистецтва щорічно до 10 вересня. Премія, що носить ім'я видатного українського кінорежисера і
письменника Олександра Довженка, може бути присуджена як окремим
представникам кінематографічних професій, так і творчим
колективам. Колектив, який висувається на здобуття премії, не може
перевищувати 5 чоловік і повинен включати лише тих авторів, чий
творчий внесок був найбільш визначний.
2. Премія може бути присуджена громадянам України, громадянам
інших держав та особам без громадянства.
3. Щороку присуджується лише одна премія.
4. Твори, раніше відзначені (висунуті на здобуття) Державною
премією України імені Т. Шевченка, на здобуття Державної премії
України імені Олександра Довженка не висуваються. Одна і та ж
кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Державної
премії України імені Олександра Довженка по двох і більше творах. Повторно премія може бути присуджена митцеві за наявності
нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніш як
через п'ять років після попереднього присудження.
5. Подання творів на здобуття премії здійснюється
Мінкультури, творчими спілками, кіно-, теле-, відеостудіями,
мистецькими закладами та науковими установами, громадськими
організаціями, редакціями газет і журналів.
6. Твори, висунуті на здобуття премії, подаються до Комітету
з Державної премії України імені Олександра Довженка разом з
листом, підписаним керівником організації, яка висунула твір. У
листі зазначаються: автор (автори), назва твору, час і місце його
завершення, час оприлюднення, загальна оцінка твору (творчості
автора) та мотивація висунення на здобуття премії. До листа додається: довідка про життя і творчість осіб, висунутих на здобуття
премії, у довільній формі; завірений протокол засідання, на якому було прийняте рішення
про висунення твору (автора) на здобуття премії; відгуки преси.
7. Твори, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом
з Державної премії України імені Олександра Довженка щороку до 1
червня. Перелік цих творів публікується в пресі не пізніш як за
два місяці до дня присудження премії.
8. Премія присуджується Указом Президента України за поданням
Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.
9. Особі, якій присуджується Державна премія України імені
Олександра Довженка, вручається диплом, нагрудний знак із
зображенням Олександра Довженка, а також грошова премія розмір
якої щорічно визначається Президентом України. ( Абзац перший
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2 ( 2-99-п ) від 04.01.99 ) У разі коли премія присуджена кільком особам, кожен лауреат
отримує диплом і нагрудний знак, а грошова частина ділиться між
ними порівну.
10. Диплом і нагрудний знак померлого лауреата премії
залишаються або передаються його сім'ї як пам'ять. Невиплачена
грошова частина премії переходить у спадщину в порядку,
встановленому цивільним законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 833
ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Державної премії України
імені Олександра Довженка
1. Комітет з Державної премії України імені Олександра
Довженка (далі - Комітет) здійснює свою діяльність на громадських
засадах з метою визначення кращих творів у галузі кіномистецтва і
формується з авторитетних діячів української культури, майстрів
кіно, письменників, кінознавців. До складу Комітету входять 11
чоловік. Персональний склад Комітету затверджується Кабінетом
Міністрів України і здійснює свою діяльність протягом чотирьох
років. Перебування у складі Комітету не може перевищувати восьми
років.
2. Комітет відповідно до мети його діяльності: приймає та попередньо розглядає твори, висунуті на здобуття
Державної премії України імені Олександра Довженка, публікує в
пресі список прийнятих творів із зазначенням авторів та
організацій, що їх висунули; відбирає кращі твори для участі в конкурсі на здобуття
премії; вносить до 15 серпня Президенту України пропозицію про
присудження премії; оформляє дипломи і нагрудні знаки лауреата премії та
організовує їх урочисте вручення (форму і опис диплома і
нагрудного знака затверджує Комітет з Державної премії України
імені Олександра Довженка).
3. Засідання Комітету вважається правомочним за наявності не
менше 2/3 його складу. Рішення Комітету про допущення творів до
конкурсу та про присудження Державної премії України імені
Олександра Довженка приймаються таємним голосуванням. Для допущення до конкурсу твір повинен набрати більшість
голосів членів Комітету, а для присудження премії - не менше 3/4
голосів членів Комітету. Якщо на здобуття Державної премії України імені Олександра
Довженка висунуто твір члена Комітету, автор не бере участі в
голосуванні.
4. Комітет визначає твори (авторів), допущені до участі в
конкурсі, на своєму засіданні до 10 червня.
5. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комітету,
здійснюється Мінкультури.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 833
СКЛАД
Комітету з Державної премії України
імені Олександра Довженка

Голова - голова Комітету Національної спілки кінематографістів
ІЛЛЄНКО - кінорежисер, заслужений діяч Михайло Герасимович мистецтв України, секретар
Національної спілки
кінематографістів,
член-кореспондент Академії
мистецтв (заступник голови
Комітету)
БОРДЕНЮК - кінооператор, заслужений діяч Сергій Григорович мистецтв України, член
Національної спілки
кінематографістів
БРЮХОВЕЦЬКА - кінокритик, головний редактор Лариса Іванівна журналу "Кіно-Театр", кандидат
мистецтвознавства, доцент, член
Національної спілки
кінематографістів
БУКОВСЬКИЙ - кінорежисер, лауреат Сергій Анатолійович Національної премії України
імені Тараса Шевченка
МОВЧАН - письменник, лауреат Національної Павло Михайлович премії України імені Тараса
Шевченка, народний депутат
України, голова Всеукраїнського
товариства "Просвіта" імені
Тараса Шевченка
ЖОЛДАК - письменник, кінодраматург, член Богдан Олексійович Національної спілки
кінематографістів
МУРАТОВА - кінорежисер, академік Академії Кіра Георгіївна мистецтв, народна артистка
України, лауреат Державної
премії України імені Олександра
Довженка
КОВАЛЬ - кінорежисер, кінооператор, Олександр Іванович народний артист України,
лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка,
член-кореспондент Академії
мистецтв
САНІН - кінорежисер, лауреат Державної Олександр Геннадійович премії України імені Олександра
Довженка
СЕРДЮК - актор, заслужений артист України Олександр Олександрович член Національної спілки
кінематографістів
( Склад Комітету із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 903 ( 903-96-п ) від 02.08.96; в редакції Постанови КМ N 1287
( 1287-99-п ) від 19.07.99; в редакції Розпорядження КМ N 395-р
( 395-2005-р ) від 14.09.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )on top