Document 82-2011-п, invalid, current version — Loss of force on December 23, 2017, on the basis - 1016-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 лютого 2011 р. N 82
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1016 ( 1016-2017-п ) від 20.12.2017 }
Питання використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів з ведення лісового
і мисливського господарства, створення захисних
лісових насаджень і полезахисних лісових смуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що використання коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмами "Ведення лісового і мисливського
господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" та
"Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових
смуг" здійснюється відповідно до порядків, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 253
( 253-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 512;
2008 р., N 15, ст. 366; 2009 р., N 6, ст. 169; 2010 р., N 43,
ст. 1405).
Внести до зазначеної постанови ( 253-2007-п ) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 82
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2007 р. N 253
( 253-2007-п )

1. У назві постанови ( 253-2007-п ), абзацах другому і
третьому постановляючої частини слова і цифри "у 2007 році"
виключити.
2. У Порядку використання у 2007 році коштів державного
бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ведення лісового
і мисливського господарства, охорони і захисту лісів,
затвердженому зазначеною постановою ( 253-2007-п ):
1) у назві Порядку ( 253-2007-п ) слова і цифри "у 2007 році"
виключити;
2) пункти 1 і 5 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Державному агентству лісових
ресурсів за програмою "Ведення лісового і мисливського
господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" (далі -
бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Державне агентство
лісових ресурсів.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та
відповідальними виконавцями зазначеної програми є Республіканський
комітет Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського
господарства, управління лісового та мисливського господарства,
об'єднання, а також підприємства та установи, що належать до сфери
управління Державного агентства лісових ресурсів (далі -
підприємства та установи).";
"5. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з
лісового і мисливського господарства, управління лісового та
мисливського господарства, об'єднання, підприємства та установи
подають Державному агентству лісових ресурсів узагальнені
розрахунки і обґрунтування проекту плану заходів з ведення
лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів в
лісовому фонді (далі - план заходів), на підставі якого
розробляється зведений план заходів, що затверджує зазначене
Агентство за погодженням з Міністерством аграрної політики та
продовольства і Мінфіном. Копію зведеного плану заходів Державне
агентство лісових ресурсів подає Державній казначейській службі.
На підставі результатів аналізу інформації про стан виконання
зведеного плану заходів та у разі наявності заборгованості за
бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрованої в органах
Державної казначейської служби, Державне агентство лісових
ресурсів передбачає видатки на здійснення заходів щодо погашення
такої заборгованості.";
3) у пункті 9:
абзац перший викласти у такій редакції:
"9. Бюджетні кошти перераховуються відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого в установленому
порядку.";
в абзаці другому слово "Мінлісгоспом" замінити словами "в
установленому порядку";
в абзаці п'ятому слова і цифри "постановою Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2004 р. N 1243 (Офіційний вісник України,
2004 р., N 38, ст. 2500)" замінити словами і цифрами "постановою
Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923
( 923-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694;
2009 р., N 41, ст. 1370)";
4) у тексті Порядку ( 253-2007-п ) слово "Держкомлісгосп" у
всіх відмінках замінити словами "Державне агентство лісових
ресурсів" у відповідному відмінку.
3. У Порядку використання у 2007 році коштів державного
бюджету, що виділяються для створення захисних лісових насаджень
та полезахисних лісових смуг, затвердженому зазначеною постановою
( 253-2007-п ):
1) у назві Порядку ( 253-2007-п ) слова і цифри "у 2007 році"
виключити;
2) пункти 1 і 5 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Державному агентству лісових
ресурсів за програмою "Створення захисних лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг" (далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Державне агентство
лісових ресурсів.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та
відповідальними виконавцями зазначеної програми є Республіканський
комітет Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського
господарства, управління лісового та мисливського господарства,
об'єднання, а також підприємства та установи, що належать до сфери
управління Державного агентства лісових ресурсів (далі -
підприємства та установи).";
"5. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з
лісового і мисливського господарства, управління лісового та
мисливського господарства, об'єднання, підприємства та установи
подають Державному агентству лісових ресурсів узагальнені
розрахунки і обґрунтування проекту плану заходів із створення
захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (далі -
план заходів), на підставі якого розробляється зведений план
заходів, що затверджує зазначене Агентство за погодженням з
Міністерством аграрної політики та продовольства і Мінфіном. Копію
зведеного плану заходів Державне агентство лісових ресурсів подає
Державній казначейській службі.
На підставі результатів аналізу інформації про стан виконання
зведеного плану заходів та у разі наявності заборгованості за
бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрованої в органах
Державної казначейської служби, Державне агентство лісових
ресурсів передбачає видатки на здійснення заходів щодо погашення
такої заборгованості.";
3) у пункті 9:
абзац перший викласти у такій редакції:
"9. Бюджетні кошти перераховуються відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого в установленому
порядку.";
в абзаці другому слово "Мінлісгоспом" замінити словами "в
установленому порядку";
4) у тексті Порядку ( 253-2007-п ) слово "Держкомлісгосп" у
всіх відмінках замінити словами "Державне агентство лісових
ресурсів" у відповідному відмінку.on top