Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 11, 200982
Document 82-2009-п, valid, current version — Adoption on February 11, 2009
( Last event — Entry into force, gone February 19, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2009 р. N 82
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 82
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
11 грудня 1998 р. N 1960 ( 1960-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників підприємств, установ і організацій державної
ветеринарної медицини" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 50,
ст. 1846):
у тексті додатків 1 і 2 слова "Центральна" і "обласні,
міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної
медицини" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державний
науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи" і "регіональні, міські,
районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини" у
відповідному відмінку, а слова "обласних, міських, міжрайонних
державних лабораторій ветеринарної медицини" замінити словами
"регіональних, міських, міжрайонних державних лабораторій
ветеринарної медицини";
доповнити абзац другий розділу III графи "Найменування посад"
додатка 2 після слів "хіміко-токсикологічних відділів;" словами
"лабораторій: атомно-абсорбційної спектрофотометрії, газової
хроматографії, рідинної хроматографії, фізико-хімічних досліджень,
ELISA-TEST та визначення мікотоксинів;".
2. У розділі VII додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2007 р., N 76, ст. 2812) слова
"Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини" і
"обласної державної лабораторії" замінити відповідно словами
"Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи" і "регіональної
державної лабораторії".
3. У додатку до Порядку встановлення надбавок за вислугу
років спеціалістам державних установ ветеринарної медицини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. N 972 ( 972-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 55, ст. 2228):
в абзацах першому і другому слова "Центральної" і
"(спеціалізованої), обласної" замінити відповідно словами
"Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи" і
"(спеціалізованої), регіональної";
доповнити додаток абзацом такого змісту:
"Провідні: інженер-радіофізик, інженер-радіобіолог,
інженер-біофізик, інженер-хімік, інженер-радіохімік,
інженер-біохімік.".



on top