Document 818-V, valid, current version — Adoption on March 22, 2007
( Last event — Entry into force, gone April 12, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.341 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У другому реченні пункту 10 частини першої статті 13
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 45, ст. 425; 2006 р., N 33, ст. 281) слова і
цифри "у розмірі 100 процентів" замінити словами і цифрами "зі
100-процентною знижкою".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
поширюється на правовідносини щодо оплати послуг зв'язку
інвалідами Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, які
виникли з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 818-Von top