Document 814-VI, valid, current version — Adoption on December 25, 2008
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Цвіточненського сільського голови
(Цвіточненська сільська рада Білогірського
району Автономної Республіки Крим)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 23, ст.293 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Цвіточненського сільського голови Усеінова Р.К. (Цвіточненська
сільська рада Білогірського району Автономної Республіки Крим) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Цвіточненського сільського
голови (Цвіточненська сільська рада Білогірського району
Автономної Республіки Крим) на неділю 15 березня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Цвіточненського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Цвіточненського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 814-VIon top