Document 813-2012-п, valid, current version — Revision on October 30, 2013, on the basis - 746-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2012 р. № 813
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій) і переліку сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається компенсація вартості страхових платежів (премій)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 746 від 09.10.2013}

Відповідно до частини другої статті 5 і частини першої статті 26 Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок та умови надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій), що додаються;

перелік сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається компенсація вартості страхових платежів (премій), згідно з додатком.

2. Пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 104 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 483, № 26, ст. 987, № 40, ст. 1515), доповнити абзацом такого змісту:

“державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом здешевлення страхових платежів (премій).”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2012 р. № 813

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)

1. Цей Порядок визначає умови надання фінансової підтримки, передбаченої у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі”, для здешевлення страхових платежів (премій).

Державна підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам у формі компенсації, але не більш як 50 відсотків вартості страхового платежу.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 746 від 09.10.2013}

2. Бюджетні кошти спрямовуються на захист майнових інтересів сільськогосподарських товаровиробників від ризику загибелі сільськогосподарських культур шляхом часткового здешевлення страхових платежів та забезпечення стабільності виробництва в сільському господарстві.

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Одержувачами коштів є сільськогосподарські товаровиробники.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про страхування”, “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”.

5. Державна підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам, які:

здійснюють виробництво сільськогосподарської рослинницької продукції на території України;

уклали із страховиком стандартний договір страхування сільськогосподарської рослинницької продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків (далі - договір страхування);

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 746 від 09.10.2013}

сплатили страховику страховий платіж за договором страхування у розмірах, розрахованих виходячи із стандартних страхових продуктів;

не перебувають на стадії ліквідації та стосовно яких не порушено справу про банкрутство;

не мають прострочену більш як на шість місяців заборгованість перед державним (місцевим бюджетом) та Пенсійним фондом України.

6. Страхування сільськогосподарських культур з державною підтримкою може здійснюватися на весь період вирощування (страховий продукт 1), на період перезимівлі (страховий продукт 2), на весняно-літній період (страховий продукт 3) у разі:

вимерзання, випрівання, випирання, льодової кірки;

заморозків у повітрі в період формування репродуктивних органів озимої пшениці;

граду, удару блискавки;

землетрусу;

лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;

сильного вітру, пилової бурі, шквалу, смерчу, суховію, видування;

сильного дощу, тривалих дощів, повені, паводка, вимокання;

посухи у весняно-літній період;

зимової посухи;

{Абзац десятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

пожежі;

{Абзац одинадцятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

епіфітотії;

{Абзац дванадцятий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

осередку масового розмноження шкідливого організму;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 746 від 09.10.2013}

спалаху масового розмноження шкідника рослин;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 746 від 09.10.2013}

вторинних хвороб рослин;

зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню, ґрунтової кірки, випадіння рослин;

протиправних дій третіх осіб стосовно сільськогосподарських культур.

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

8. Для здійснення компенсації страхових платежів Мінагрополітики утворює комісію з питань надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам шляхом здешевлення страхових платежів, положення про яку затверджується Міністерством.

З метою визначення переліку сільськогосподарських товаровиробників для отримання державної підтримки Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють комісії, до складу яких входять представники головних управлінь агропромислового розвитку, органів державної статистики, фінансових органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС, які очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, заступник голови облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.

Комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації порядок та умови надання компенсації страхових платежів у поточному році.

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

Комісії розпочинають прийом заявок для отримання права на часткову компенсацію страхового платежу та документів, що додаються до них, у день оприлюднення повідомлення про порядок та умови надання компенсації страхових платежів у поточному році, а закінчують- за два робочих дні до початку проведення останнього засідання комісії.

{Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

Останнє засідання комісії проводиться:

{Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

15 грудня - за страховим продуктом 1;

{Абзац шостий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

10 грудня - за страховим продуктом 2;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

10 червня - за страховим продуктом 3.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

Якщо останній день строку проведення засідання комісії припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається день, наступний за вихідним або святковим днем. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 746 від 09.10.2013}

Страхувальники для отримання права на компенсацію страхового платежу подають протягом п'яти робочих днів після укладення договору страхування до комісій заяву за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:

копію договору страхування, засвідчену страхувальником;

копії розрахунково-платіжних документів, що засвідчують суму фактично сплачених страхових платежів;

довідку про банківські реквізити страхувальника;

довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів).

Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики.

Страхувальники, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, для отримання права на часткову компенсацію страхового платежу звертаються до комісій Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем їх реєстрації, а страхувальники, що зареєстровані у м. Києві, - до комісії Київської облдержадміністрації.

У разі відмови в наданні права на компенсацію комісія надсилає страхувальнику в триденний строк після прийняття рішення обґрунтовану письмову відповідь із зазначенням причин відмови.

Причинами відмови в наданні компенсації страхового платежу є:

невідповідність вимогам, зазначеним у пункті 5 цього Порядку;

подання страхувальником неповного пакета документів;

виявлення в документах, поданих страхувальником, недостовірних відомостей.

У разі прийняття позитивного рішення комісії видають відповідну довідку страхувальнику та включають його до реєстру страхувальників, які мають право на отримання компенсації, і подають його до комісії Мінагрополітики не пізніше:

17 грудня - за страховим продуктом 1;

12 грудня - за страховим продуктом 2;

12 червня - за страховим продуктом 3.

Форму довідки та реєстру затверджує Мінагрополітики.

9. Мінагрополітики в межах виділених асигнувань здійснює розподіл коштів пропорційно потребі страхувальників на відповідний рік, але не більш як 50 відсотків вартості страхового платежу, і протягом п'яти днів доводить його до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 746 від 09.10.2013}

Мінагрополітики спрямовує бюджетні призначення Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі рішення комісії Мінагрополітики.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі рішення комісії Мінагрополітики подають до головних управлінь Казначейства реєстр страхувальників і платіжні доручення на виплату компенсації шляхом перерахування коштів на поточні рахунки страхувальників.

10. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій подають до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації вартості страхових платежів за затвердженою ним формою.

Страховики подають до Аграрного страхового пулу інформацію про кожен укладений або анульований договір страхування, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування до 15 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного року. Аграрний страховий пул подає інформацію Мінагрополітики до 20 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного року.

Інформація, зазначена в абзацах першому та другому цього пункту, подається за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Мінагрополітики подає Мінфіну за підсумками півріччя до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

11. У разі розірвання договору страхування частина компенсації страхового платежу, що залишається до його закінчення, пропорційно до строку дії такого договору повертається страхувальником до державного бюджету не пізніше десятого дня починаючи з дати розірвання договору страхування.

12. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання страхувальником бюджетних коштів та визнання такого факту страхувальником або судом надання зазначеному страхувальнику державної підтримки припиняється протягом двох бюджетних періодів, а кошти в сумі, що одержана з порушенням законодавства, повертаються до державного бюджету.

Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2012 р. № 813

ПЕРЕЛІК
сільськогосподарських культур та видів страхових ризиків (продуктів), на які у 2012 році надається компенсація вартості страхових платежів (премій)

Найменування культури

Вид страхового ризику (продукту)

Озима пшениця

на період перезимівліon top