Document 812-V, valid, current version — Adoption on March 22, 2007
( Last event — Entry into force, gone April 12, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.340 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170) такі зміни:
1. У частинах четвертій та шостій статті 45 слово
"правомочною" замінити словом "повноважною".
2. У статті 46:
1) частини другу та третю викласти в такій редакції:
"2. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради
скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш
як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в
кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до
статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії
відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який
інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки
виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та
новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до
статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої
сесії новообраний голова.
У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний
сільський, селищний, міський голова не обраний, про що на сесії
ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає
тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох -
п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на
пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу
обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
3. Першу сесію новообраної районної у місті, районної,
обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не
пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів
ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради
відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання
першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої
комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З
моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада
обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не
більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали
найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії
почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови
ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради
відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради";
2) у частині одинадцятій слово "правомочною" замінити словом
"повноважною";
3) частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
"14. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання
голови та заступника (заступників) голови районної у місті,
районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської
ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення
пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних
засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного
сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії
визначаються регламентом ради. До прийняття регламенту ради
чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у
попередньому скликанні".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 812-Von top