Document 810/2006, invalid, current version — Loss of force on January 28, 2012, on the basis - 33/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 33/2012 ( 33/2012 ) від 25.01.2012 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 19 листопада 2001 року N 1098

Враховуючи, що поширення корупції на сучасному етапі
відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) є однією з основних загроз національній
безпеці України, стабільності в суспільстві у сфері державної
безпеки, з метою запобігання проявам корупції, іншим
правопорушенням при проходженні державної служби, удосконалення
механізму проведення обов'язкової спеціальної перевірки
відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних
службовців, та відповідно до пункту 1 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Порядку проведення обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців, затвердженого Указом Президента України від
19 листопада 2001 року N 1098 ( 1098/2001 ) (в редакції Указу від
9 червня 2006 року N 508 ( 508/2006 ), зі змінами, внесеними
Указом від 18 серпня 2006 року N 687 ( 687/2006 ), такі зміни:
1) доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:
"У разі потреби за дорученням Президента України стосовно
відомостей, зазначених в абзаці третьому цього пункту, може бути
здійснено додаткову перевірку, яка проводиться відповідним
структурним підрозділом Секретаріату Президента України";
2) доповнити Порядок ( 1098/2001 ) пунктом 9 такого змісту:
"9. В окремих випадках перевірку відомостей може бути
проведено за дорученням Президента України стосовно кандидатів на
зайняття посад державних службовців, призначення або погодження
призначення на які здійснюється головами місцевих державних
адміністрацій, а також стосовно осіб, які перебувають на державній
службі. Така перевірка проводиться структурним підрозділом
Секретаріату Президента України".
2. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 жовтня 2006 року
N 810/2006on top