Document 81-96-п, current version — Adoption on January 16, 1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 січня 1996 р. N 81
Київ
Про реструктуризацію заборгованості за
природний газ, поставлений з Російської
Федерації в 1994 році

З метою часткової компенсації коштів державного бюджету, що
спрямовуються на погашення заборгованості відповідно до Угоди між
Урядом України та Російським акціонерним товариством "Газпром" про
принципи врегулювання заборгованості України за поставки
російського природного газу в 1994 році і забезпечення поточних
платежів за поставку природного газу в 1995 році ( 643_312 ),
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства фінансів і акціонерного
товариства "Укргазпром" про переоформлення на Міністерство
фінансів боргу Укргазпрому за природний газ, поставлений з
Російської Федерації в 1994 році, у сумі 1400 млн.доларів США. 2. Міністерству фінансів, акціонерному товариству
"Укргазпром", корпорації "Укргаз" забезпечити у тижневий термін
укладення угод про переоформлення на Міністерство фінансів
зазначеного боргу Укргазпрому перед РАТ "Газпром" та боргу
корпорації "Укргаз" перед Укргазпромом за поставлений у 1994 році
газ. 3. Акціонерному товариству "Укргазпром", корпорації "Укргаз",
Міністерству фінансів протягом місяця забезпечити оформлення в
установленому порядку відступлення Міністерству фінансів права
вимоги до підприємств-боржників за спожитий газ з укладенням з
кожним із них угоди, якою передбачити, зокрема, оформлення
боргових зобов'язань переказними векселями. 4. Віднести на зовнішній державний борг різницю між
кредиторською заборгованістю Укргазпрому перед РАТ "Газпром" та
дебіторською заборгованістю споживачів природного газу перед
Укргазпромом, визначену на 1 січня 1995 року. 5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
акціонерному товариству "Укргазпром", корпорації "Укргаз" за
погодженням з Національним банком розробити у тритижневий термін
Порядок погашення боргових зобов'язань підприємств за спожитий в
1994 році природний газ, встановити контроль за додержанням його
вимог та подати на затвердження Кабінету Міністрів України. 6. Міністерству фінансів поінформувати Кабінет Міністрів
України про виконання цієї постанови у I кварталі 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18on top