Document 809-2019-п, valid, current version — Adoption on August 21, 2019
( Last event — Entry into force, gone August 31, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 809
Київ

Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2215; 2009 р., № 92, ст. 3110; 2012 р., № 34, ст. 1261; 2013 р., № 51, ст. 1842), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 809

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

1. Абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

“виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах відповідно до статей 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;”.

2. Абзаци третій і четвертий пункту 3 викласти у такій редакції:

“на підставі документів, визначених статями 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.”.

3. В абзаці шостому пункту 4 слова і цифри “частиною першою статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” замінити словом і цифрами “статтями 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної компанії”.

4. Пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі видалення зелених насаджень у зв’язку із будівництвом об’єктів розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.”.

5. В абзаці дванадцятому пункту 6 слова “(за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій)” виключити.on top